Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa proponuje kandydatom bogatą ofertę studiów na kilku specjalnościach: Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne, Fotografia w mediach, Strategia reklamy i public relations, Wiedza o kulturze, Sztuka fotografii w kulturze, Media relations, Zarządzanie przedsiębiorstwem medialnym, Grafika w nowych mediach.

Rekrutacja na studia trwa przez cały rok akademicki lub do wyczerpania limitu miejsc. Zasady rekrutacji są takie same dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na wszystkich kierunkach studiów.

Kandydat na studia licencjackie lub magisterskie wypełnia formularz zgłoszeniowy oraz dostarcza komplet dokumentów rekrutacyjnych.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty *.pdf do pobrania:

karta zgłoszenia na kurs karta zgłoszenia na kurs

formularz studia licencjackie formularz zgłoszeniowy na studia licencjackie

formularz zgłoszeniowy na studia mgr formularz zgłoszeniowy na studia magisterskie

stypendia wwsh
zasady rekrutacji wwsh
kontakt wwsh