Opłaty obowiązujące studentów przyjętych na rok akademicki 2017/2018

Opłaty

Studia licencjackie w języku polskim

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Specjalności: Dziennikarstwa radiowo-telewizyjne, Fotografia w nowych mediach, Marketing medialny i Public relations, Produkcja telewizyjna i reżyseria, Grafika i multimedia w komunikacji społecznej.

Wpisowe 400 zł lub 100 euro

Studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata jednorazowa za rokopłata jednorazowa za semestropłata w ratach
(kwota jednej raty)
5.200 zł / 1.300 euro2.900 zł / 725 euro590 zł / 150 euro

 

Do opłaty czesnego na semestrach: I, II, III, IV, V i VI doliczana jest opłata za specjalność – 500 zł/125 euro.

Na II i III roku studiów opłata czesnego wzrasta o 10%.

Szczegółowy Taryfikator opłat dostępny jest w Biurze Rekrutacyjnym, stanowi również załącznik do Umowy o naukę.

Szczegóły dotyczące obowiązujących promocji zamieszczone są przy każdym z kierunków studiów.

Studia licencjackie w języku angielskim

Kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, specjalność: Fotografia  w nowych mediach

Wpisowe 100 euro

Studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata jednorazowa za rokopłata jednorazowa za semestr
5.400 euro2.800 euro

 

Kurs nauki języka polskiego dla obcokrajowców

Zajęcia stacjonarne i niestacjonarne
80 godzin nauki50 godzin nauki
1000 zł/250 euro550 zł/140 euro
Kurs roczny
2400 euro

 

Opłaty dotyczące specjalności Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne, Marketing medialny i Public relations, Fotografia w nowych mediach należy uiszczać na rachunki bankowe:

Opłaty w PLN:

mBank
21 1140 2020 0000 2783 8800 1002

Opłaty w EURO:

Alior Bank
17 2490 0005 0000 4600 6631 6789

SWIFT: ALBPPLPW

Opłaty w USD:

Alior Bank
61 2490 0005 0000 4600 4063 0882

SWIFT: ALBPPLPW

Opłaty dotyczące specjalności: Strategia reklamy i PR, Fotografia w mediach, Produkcja telewizyjna i reżyseria, Grafika i multimedia w komunikacji społecznej należy uiszczać na rachunek bankowy:

VOLKSWAGEN BANK direct
24 2130 0004 2001 0214 5621 0006

 

 

opłaty rekrutacja wwsh
opłaty rekrutacja wwsh
opłaty rekrutacja wwsh
Opłaty
opłaty rekrutacja wwsh