specjalności

Dziennikarstwo

Dziennikarstwo radiowo – telewizyjne to studia o profilu praktycznym ukierunkowane humanistycznie, w których akcent został położony na wypracowanie profesjonalnego warsztatu dziennikarskiego. Oprócz wiedzy teoretycznej filarem kształcenia są umiejętności praktyczne, niezbędne do sprawnego i rzetelnego wykonywania zawodu dziennikarza. W ramach specjalności Produkcja telewizyjna i reżyseria studenci otrzymają wiedzę z zakresu organizacji produkcji oraz realizacji telewizyjnej. Tworzenie własnych materiałów dziennikarskich o charakterze reporterskim i kierowanie procesem produkcji programów, audycji, reklam i teledysków stanie się mocną stroną absolwentów tej specjalności.

specjalności

Fotografia

W ramach studiów fotograficznych realizujemy dwie specjalności fotograficzne: Fotografia w nowych mediach i Sztuka fotografii w kulturze. Nauka opiera się na zdobyciu solidnej wiedzy teoretycznej z dziedziny fotografii, ale przede wszystkim na licznych warsztatach praktycznych, rozwijających twórcze myślenie.

specjalności

Reklama

Specjalność Strategia reklamy i public relations przygotowuje studentów do podejmowania strategicznych i operacyjnych decyzji w zakresie komunikacji marketingowe. Po ukończeniu specjalności studenci znajdują zatrudnienie w agencjach public relations, agencjach reklamowych, instytucjach różnych branż lub jednostek administracji publicznej.

specjalności

Zarządzanie

Zarządzanie przedsiębiorstwem medialnym to specjalność skierowana do osób otwartych i kreatywnych, chcących osiągnąć sukces w prowadzeniu własnej firmy lub na stanowiskach menedżerskich w prywatnych przedsiębiorstwach, czy w administracji państwowej.

specjalności

Logistyka

Studia na kierunku Logistyka gruntownie przygotują studentów do pracy na stanowiskach związanych z planowaniem, koordynacją i organizacją transportu. Wiedza obejmuje szerokie spektrum zagadnień w obszarze ekonomii, organizacji i zarządzania oraz technicznym.

specjalności

Politologia

Studia na kierunku Politologia pozwolą na wszechstronne przygotowanie absolwenta do kreatywnej analizy zjawisk politycznych, społecznych i gospodarczych, formułowania własnej oceny na podstawie obserwacji świata polityki przy zachowaniu krytycyzmu w wyrażaniu opinii.

specjalności

Socjologia

Kierunek dla osób, których pasją jest praca z ludźmi i wszelkie aspekty funkcjonowania człowieka w społeczeństwie, do osób zainteresowanych kulturą oraz procesami zmian w świecie.

specjalności

Pedagogika

Specjalności na kierunku Pedagogika adresowane są do osób zainteresowanych wychowaniem, dzieckiem, edukacją, komunikacją, pracą z drugim człowiekiem.

warszawska wyższa szkoła humanistyczna kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Specjalności Wiedza o kulturze, czy Media relations skierowane są do osób aktywnych i kreatywnych, widzących swoją przyszłość w sferze projektowania i realizowania wydarzeń kulturalnych i artystycznych.  Kształcimy profesjonalnych humanistów: animatorów kultury i kuratorów projektów interdyscyplinarnych, pracowników teatrów, galerii, i centrów kulturalnych, instytucji publicznych i władz samorządowych, dziennikarzy kulturalnych i krytyków artystycznych.