Rekrutacja trwa!

Pedagogika - Studia pedagogiczne

Pedagogika to nauka o rozwoju, wychowaniu oraz kształceniu przez całe życie. Studia w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. B. Prusa zapewnią wszechstronne przygotowanie do pracy z wychowankiem na wszystkich szczeblach szkolnictwa oraz kompetencje niezbędne w procesie edukacji.

Studia pedagogiczne adresowane są do osób zainteresowanych: wychowaniem, dzieckiem, edukacją, komunikacją, pracą z drugim człowiekiem.

Po ukończeniu studiów absolwent uzyska kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy z ludźmi w każdym przedziale wiekowym, począwszy od małego dziecka aż po osoby w wieku bardzo dojrzałym. Może pracować między innymi jako: wychowawca w placówkach (w pogotowiu opiekuńczym, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu dom dziecka, wioska dziecięca, dom małego dziecka, bursa, świetlica szkolna); pedagog – wychowawca (w świetlicy środowiskowej, socjoterapeutycznej, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, ogniskach wychowawczych itp.); pedagog ulicy; zawodowy kurator sadowy; pedagog szkolny; pedagog – doradca – konsultant (w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w ośrodku adopcyjno-opiekuńczych, w ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnym, w centrach pomocy rodzinie, w miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej, oraz biurach porad obywatelskich itp.).

Studia pedagogiczne w WWSH mają charakter dwustopniowy. Pierwszy stopień – licencjacki –  trwa 3 lata i kończy się uzyskaniem tytułu licencjata, drugi stopień – magisterski – trwa 2 lata i kończy się uzyskaniem tytułu magistra.

Studia pedagogiczne w Warszawie
pedagogika