Rekrutacja trwa!

Zarządzanie

W sektorze nowych mediów pojawia się zapotrzebowanie na nowy typ menedżera, dysponującego szerokim zasobem wiedzy i umiejętności praktycznych do prowadzenia biznesu. Potrzebni są specjaliści podejmujący pracę na różnych szczeblach struktury organizacyjnej i w różnych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa, mogący również z powodzeniem wykonywać zawód ekonomisty i organizatora w przedsiębiorstwach oraz instytucjach społecznych i administracyjnych.

Zarządzanie przedsiębiorstwem medialnym to specjalność na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna skierowana do osób otwartych i kreatywnych, chcących osiągnąć sukces w prowadzeniu własnej firmy lub na stanowiskach menedżerskich w prywatnych przedsiębiorstwach, czy w administracji państwowej.

W Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej zdobędziesz wiedzę nie tylko z zakresu nauk o zarządzaniu, ale również z zakresu marketingu, ekonomii, dziennikarstwa, wiedzę praktyczną dotyczącą zarządzania organizacją medialną. Specjalność kierujemy do osób chcących pracować na stanowiskach menedżerskich w różnych branżach.

zarządzanie
zarządzanie
zarządzanie