Witamy w prawdopodobnie najlepszej uczelni dziennikarskiej w Polsce.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi specjalnościami:

Dziennikarstwo
Pedagogika
Studia podyplomowe
Fotografia
Zarządzanie
Strategia reklamy i PR
Logistyka
STUDIA MBA

Nasi studenci pochodzą z różnych krajów

studenci wwsh Armenia

Galeria WWSH

prace studentów WWSH
warsztaty WWSH
Integracja WWSH

Nie zastanawiaj się dłużej – WWSH to Uczelnia dla Ciebie.

Niepodważalnym jest fakt, iż podstawą do osiągnięcia sukcesu zawodowego, niemal w każdym przypadku, jest wykształcenie. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z punktu widzenia jego efektów uwidaczniających się poprzez podniesienie poziomu wynagrodzenia, jest bardzo często powodem podejmowania studiów zarówno licencjackich, jak również magisterskich na renomowanych uczelniach. Niemniej istotnym, co wybór cenionej w branży naukowej uczelni, jest oferowanie przez nią kierunków, które są zarówno adekwatne do aktualnego popytu na rynku pracy, jak również zgodne z zainteresowaniami młodych ludzi. Coraz większe zainteresowanie budzą kierunki, które gwarantują znalezienie zatrudnienia przez ich absolwentów. Do takich kierunków można z pewnością zaliczyć dziennikarstwo. Studenci bardzo często wybierają takie kierunki jak fotografia oraz reklama, które pozwalają uprawiać ciekawe, kreatywne i artystyczne zawody. Ekspansja przedsiębiorstw na rynki międzynarodowe wymaga, aby potencjalny pracownik był zaznajomiony z zagadnieniami e-commerce, co również jest chętnie obieranym kierunkiem rozwoju zawodowego. Osiągająca globalny rozmiar cyfryzacja pociągnie za sobą konieczność nieustannego łączenia techniki komputerowej z pracą zawodową, co z pewnością zagwarantują studia na kierunku grafika, z elementami grafiki komputerowej. Osobom, którym któraś z powyższych propozycji wydała się atrakcyjna i potrzebują dodatkowych informacji dotyczących oferty uczelni i procesu rekrutacji polecamy kontakt z dziekanatem naszej uczelni.