Absolwenci : WWSH - Ogłoszenia Uczelni
Informacje dla absolwentów WWSH
Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa
Idź do tematu: Nowszy tematStarszy temat
Idź do: ForaTematyNowy tematSzukajZaloguj
PROCEDURA WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW DLA ABSOLWENTÓW WWSH, WSP ZNP
Wysłane przez: Sekretariat (IP zapamiętane)
Data: 14 August 2019 08:32

PROCEDURA WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW DLA ABSOLWENTÓW WWSH, WSP ZNP
(dotyczy akt znajdujących się w archiwum)


1. Wydanie oryginałów dokumentów znajdujących się aktach osobowych, w archiwum.
1. Aby odebrać oryginały dokumentów znajdujące się w aktach, (np. świadectwo dojrzałości, świadectwo ukończenia szkoły średniej, dyplom i suplement ukończenia studiów wyższych), należy złożyć w Dziekanacie WWSH wniosek, zawierający niezbędne do identyfikacji absolwenta/skreślonego z listy studenta dane, opatrzony własnoręcznym podpisem.
2. Dokumenty zostaną przygotowane w ciągu 10 dni roboczych od dnia wpłynięcia podania. Zamówione dokumenty należy odebrać osobiście.
2. Sporządzenie duplikatu dyplomu
1. W celu uzyskania duplikatu dyplomu ukończenia studiów, należy złożyć w Dziekanacie WWSH wniosek, zawierający niezbędne do identyfikacji absolwenta dane, opatrzony własnoręcznym podpisem.
2. Wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów jest odpłatne. Koszt został uwzględniony w tabeli opłat podpisanej na czas studiów umowy. Warunkiem rozpoczęcia procedury przygotowywania duplikatu dyplomu jest uiszczenie w/w opłaty.
3. Duplikat dyplomu ukończenia studiów zostanie sporządzony w ciągu 15 dni roboczych od dnia wpłynięcia podania.
3. Wydanie zaświadczenia na podstawie dokumentacji znajdującej się w aktach osobowych, w archiwum
1. W celu uzyskania zaświadczenia na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach osobowych w archiwum, należy złożyć w Dziekanacie WWSH wniosek, zawierający niezbędne do identyfikacji absolwenta/skreślonego z listy studenta dane, opatrzone własnoręcznym podpisem. W treści należy uwzględnić cel wydania zaświadczenia, np. potwierdzenie okresu studiowania, potwierdzenie odbycia praktyk zawodowych, potwierdzenie osiągnięć naukowych studenta itp.
2. Warunkiem rozpoczęcia procedury przygotowywania zamówionego zaświadczenia jest uiszczenie opłaty w wysokości 50 zł, zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2019 Kanclerza WWSH z dnia 1 lipca 2019 r.
3. Zaświadczenie zostanie wystawione w ciągu 15 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku.

Wzór wniosku dostępny jest w Dziekanacie (załącznik nr 1 do Procedury).
Opłaty za wydanie zaświadczenia o toku studiów oraz sporządzenie duplikatu dyplomu ukończenia studiów należy uiścić bezpośrednio w Kwesturze (na parterze) lub przelewem na numer konta:
Santander Bank Polska SA 57 1090 1883 0000 0001 3579 4402.

Załączniki: Wydawanie za¶wiadczeñ i dokumentów dla absolwentów - formularz.docx (15kB)  


Idź do: ForaTematySzukajZaloguj
Przykro nam, ale nie możesz pisać na tym forum.
This forum powered by Phorum.