Skip to content
+48 690 890 760
  • Polski
  • English

Kadra uczelni

Kadra
Tomasz Bergmann

Artysta multimedialny: fotograf, operator filmowy, muzyk, realizator video-art, reżyser awangardowych reklam i wideoklipów, performer. Jako fotograf współpracował z następującymi tytułami: Twój Styl, Playboy, Zwierciadło, Uroda, Cosmopolitan, Machina, Fluid, Elle, i inne. Dyrektor artystyczny festiwalu fotograficznego W ramach Sopotu.
W swoim portfolio ma zdjęcia Jerzego Skolimowskiego, Jerzego Stuhra, Magdaleny Różczki, Tomasza Kota, Lecha Janerki, Roberta Makłowicza, duetu Sekielski i Morozowski, Kuby Wojewódzkiego, Nergala, Reni Jusis i wielu innych. Jako twórcę wideoklipów wyróżniono go Drewnianym Yachem. Krytyka bardzo ciepło przyjęła jego projekt filmowy o Łodzi, w którym nałożył obrazy z czasów Litzmannstadt Getto i współczesnych Bałut. Jak sam mówi, jego projekty są rozproszone, jest artystą niezależnym i multimedialnym. Współpracuje z teatrami dramatycznymi oraz awangardowymi, eksperymentuje jako performer. Współtworzony z tancerką Izabelą Chlewińską spektakl ,,DP 1” miał premierę w Tokyo, a w 2016 został zaprezentowany dwukrotnie na Tokyo Experimental Festiwal . W 2015 został zaproszony do udziału w fotograficznym festiwalu Planche’s contact w Deauville z autorskim projektem pt. „Deauville’s stories”. W czerwcu 2016 r. będzie wystawiał kolejną serię autorską we francuskim Deauville. Jako twórca video art współpracował m.in z legendarnym kompozytorem Matthew Herbertem, współtworzył również instalacje wideo do projektu „Preparation for change” na Warszawską Jesień Muzyczną. Znany jest również jako współlider eksperymentalnej formacji muzycznej Mordy, z którą wydał 4 płyty.

Kadra
dr Jacek Bogucki

Doktor nauk humanistycznych, fotograf amator, pasjonat historii sztuki oraz minionej i współczesnej architektury. Założyciel i administrator facebook’owej grupy „Cerkwie” poświęconej polskiej i zagranicznej architekturze cerkiewnej. Autor wystawy fotografii „New York – a place apart” (listopad 2014) eksponowanej w budynku Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.

Zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień związanych z problematyką kształcenia w Polsce, Unii Europejskiej oraz USA, systemami jakości kształcenia, edukacja zdrowotną, metodologia badań społecznych oraz analizą jakościową i ilościową. Hobby: kynologia, podróże oraz fotografia.

ab_480_480
Mgr Anna Brzezińska

Psycholog, trener biznesu, Gallup Certified Strengths Coach, wykładowca. Ukończyła studia doktoranckie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i Państwowej Akademii Nauk, studia magisterskie na kierunku psychologia stosunków międzykulturowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz posiada licencjat z ekonomii – Uniwersytet Gdański. Absolwentka Szkoły Coachów- The Art and Science of Coaching, Erickson College International oraz Wszechnica, Uniwersytet Jagielloński; zdobyła certyfikat Certyfikat Trenera Biznesu- Szkoła Trenerów Biznesu Matrik. Posiada bogate doświadczenie w zakresie przygotowywania i prowadzenia wielu programów szkoleniowych dla firm i instytucji. Specjalizuje się m.in. w coachingu mocnych stron, treningach z komunikacji, asertywności, rozwoju potencjału osobistego, zarządzania zmianą, umiejętności menedżerskich, obsługi klienta, różnic międzykulturowych, profilaktyki antymobbingowej oraz radzenia sobie ze stresem. Coaching i warsztaty prowadzi również w języku angielskim. W życiu zarówno zawodowym jak i osobistym stara się odkrywać i podążać za tym co służy człowiekowi. Projekty rozwojowe realizowała między innymi dla: Narodowy Bank Polski, Bank BPH, Bank Pekao SA, Bank BGK, ZUS, Napentens SA, Sanofi-Aventis, Janssen Polska, Avio Polska Sp.zo.o, Abramczyk Sp.zo.o, Business Lease, ExxonMobil Polska, EDF Polska S.A, Ecco Taxi , MediaMarktSaturn, Kancelaria Cameron McKena CMS, Chestnut Global Partners, Mazowiecka Spółka Gazownicza, Lasy Państwowe, Agencja Rozwoju Rynku Rolnego, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

mb_400_400
dr Małgorzata Bulaszewska

Doktor nauk humanistycznych, kulturoznawczyni, medioznawczyni i filmoznawczyni, członkini Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. Kierownik Zakładu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WWSH im. B. Prusa. Prowadzi zajęcia w szkołach wyższych z przedmiotów: Fotografia w kontekście kulturowym: moda na fotografię, fotografia mody; Reportaż fotograficzny gatunkiem dziennikarskim, Antropologia audiowizualności, antropologia kultury, antropologia codzienności, estetyka, wiedza o kulturze, globalizacja i wielokulturowość, gatunki dziennikarskie, prasa lokalna, media głównego nurtu, systemy polityczne i medialne, Public Relation, Strategia marketingowa i PR oraz kształtowanie wizerunku i kształtowanie wizerunku w mediach społecznościowych (marka własna). Bada popkulturowe aktywności Digital Natives i Digital Imigrants, „rezydentów” i „wizytantów”, śledzi potoczność myślenia i stereotypy. Analizuje retorykę polskiej blogosfery (werbalnie i wizualnie). Zajmuje się filmem (współczesna kinematografia amerykańska, animacja) oraz archetypami kulturowymi (trickstera, matki, super/antybohatera) i utopiami. Bada audiowizualność (rozwój, znaczenie społeczno-kulturowe), mody w kulturze i inne aspekty kultury popularne. Ostatnia publikacja z 2021 r. Między cyfrowymi tubylcami a imigrantami. Retoryka polskiej blogosfery, wydawnictwo: CeDeWu Warszawa.

ac_277_277
Dr Agnieszka Chabowska

Litka – doktor nauk ekonomicznych, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Nauczyciel akademicki z wieloletnim stażem. Promotor licznych prac licencjackich i magisterskich. Autor i współautor publikacji w czasopismach, monografiach i materiałach pokonferencyjnych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Specjalizuje się w tematyce bankowości, źródeł finansowania działalności i rozwoju przedsiębiorstw w Polsce, zarządzania finansami oraz ryzykiem rynkowym i operacyjnym. Współpracuje z instytucjami finansowymi (bankami, spółkami leasingowymi). W pracy dydaktycznej i naukowej wykorzystuje własne doświadczenie zawodowe jako przedsiębiorca i doradca finansowy.

Kadra
mgr Dariusz Ciesielski

Ukończył Politechnikę Wrocławską oraz studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Marketingu. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, trener, coach. Posiada certyfikaty Trener IMPACT Selling®, CoachWise Essentials Program – International Coach Federation (ICF), CoachWise Coaching Equipped (ICF) w trakcie certyfikacji, Style Kierowania – Business Centre Club & Voss+Partner GmbH, Train the Trainer – trening kompetencji trenerskich pierwszego i drugiego stopnia.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w kierowaniu działami sprzedaży w kilku dużych organizacjach. Od kilku lat jako trener dzieli się doświadczeniem i przekazuję wiedzę, jako coach wspiera i inspiruje, a jako konsultant przeprowadza audyty, szukam lepszych rozwiązań i podpowiada. Współpracował z FPL Sp. z o.o., Benefit Systems S.A., EdisonTeam.pl, Biblioteka Analiz Sp. z o.o., Meeting Point. Prowadził szkolenia w zakresie m.in. Komunikacji interpersonalnej i zarządzania zasobami ludzkimi dla np. ORANGE, PKO BP, EGIS.. Pomysłodawca i organizator Warszawskiej Fiesty Modelarskiej – ogólnopolskiego konkursu i wystawy modeli redukcyjnych.

Kadra
dr Jakub Czepek

Jakub Czepek – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; specjalizuje się w prawie międzynarodowym oraz prawie międzynarodowym praw człowieka. Głównym obszarem jego zainteresowań jest funkcjonowanie i orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; autor licznych publikacji dotyczących zobowiązań pozytywnych państwa, wymuszonych zaginięć, procedury pilotażowej oraz szeroko pojętych praw człowieka, łącznie z praktyką polską w tym zakresie.

Kadra
dr Vita Czepek

Vita Czepek – doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Międzynarodowego Prawa Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; specjalizuje się w prawie międzynarodowym oraz prawie międzynarodowym dot. praw człowieka. Głównym obszarem jej zainteresowań jest ochrona mniejszości narodowych oraz prawa cudzoziemców.

Kadra
Justyna Dąbrowska

Absolwentka studiów magisterskich w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz licznych studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki i terapii. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Zespole Szkół Specjalnych na Oddziale Młodzieżowym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Odbywała staż w Ośrodku Terapeutycznym „Goplańska” przy IPiN pracując z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi od alkoholu. Obecnie pracuje w Szkole Podstawowej jako pedagog szkolny. Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu obszarów inter- i intra-personalnych, konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, profilaktyki przemocy i agresji. Jej działalność zawodową rozszerza współpraca w ramach projektów edukacyjnych i naukowych ze Stowarzyszeniem „W stronę dziewcząt”, Fundacją Grupy Adamed, Zakładem Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami IPiN oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Obecnie swoje zainteresowania skupia wokół metod twórczej profilaktyki, m.in. teatru forum. Osoba kreatywna, otwarta na ludzi i nowe wyzwania.

Kadra
dr hab. Jan Doktór

Doktor hab., ukończył studia filozoficzne, historyk. Pracę doktorską pt. Mesjańskie nauczanie Jakuba Franka jako reakcja na kryzys religijnej tradycji osiemnastowiecznego żydostwa polskiego obronił w 1990 roku w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie (wyszła drukiem w 1991 roku pt. Jakub Frank i jego nauka). Kolokwium habilitacyjne odbył na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego w 1999 roku na podstawie monografii Śladami mesjasza-apostaty; żydowskie ruchy mesjańskie w XVII i XVIII wieku a problem konwersji (Wrocław 1998). Obecnie jest pracownikiem naukowym Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie i redaktorem naczelnym Kwartalnika Historii Żydów. Opracował i wydał rękopisy frankistowskie: Rozmaite adnotacje, przypadki, czynności i anegdoty Pańskie (Warszawa 1996) oraz Księga słów Pańskich; ezoteryczne wykłady Jakuba Franka (Warszawa 1997, 2 tomy), oraz zbiór najstarszych podań chasydzkich o założycielach chasydyzmu Sefer sziwchej Habeszt. Napisał książki: W poszukiwaniu żydowskich kryptochrześcijan; dzienniki ewangelickich misjonarzy z ich wędrówek po Rzeczypospolitej w latach 1730-1747 (Warszawa 1999), Początki chasydyzmu polskiego (Warszawa 2004).

Kadra
Bohdan Gawroński

Redaktor i wydawca, ponad dwadzieścia lat praktyki w mediach prasowych, m.in. w zarządach spółek medialnych: Infor Biznes („Dziennik Gazeta Prawna”), Manager Media (miesięcznik „Manager Magazin”), wcześniej dyrektor-redaktor naczelny w Polskiej Agencji Informacyjnej. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu psychologii biznesu (Akademia Koźmińskiego), zarządzania (Nottingham Trent University/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), studiów magisterskich z zakresu pedagogiki (Uniwersytet Warszawski). Autor koncepcji wizualnych i scenariuszy ikonograficznych albumów biograficznych (m.in. Stefan Żeromski, 2014, Witkacy, 2015, Henryk Sienkiewicz, 2017). Prowadzi zajęcia z historii mediów, reklamy i dziennikarstwa oraz dotyczące gatunków dziennikarskich i formatów medialnych.

Kadra
dr Bartosz Głowacki

Bartosz Głowacki – doktor socjologii, ukończył studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz studia magisterskie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadził zajęcia w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Od 2005 roku związany z Warszawską Wyższą Szkołą Humanistyczną.
Jego zainteresowania badawcze obejmują głównie zagadnienia z pogranicza kontrkultury, kultury alternatywnej i kultury popularnej. Interesują go również zagadnienia związane z Nowymi Mediami (w tym przede wszystkim etyka mediów). Od 2003 opublikował szereg rozdziałów w książkach naukowych, artykułów w czasopismach naukowych (m.in. „Kultura Współczesna”, „Stan Rzeczy”, „Studia Medioznawcze”, „Kultura-Media-Teologia”). Publikuje również artykuły popularnonaukowe (m.in. w „op. cit.”, „Zielonych Brygadach”, „Dzikim Życiu”, „Obywatelu”, „Recyklingu Idei”). W wolnych chwilach czyta, słucha dużo muzyki i jeździ na rowerze.

mj_400_400(1)
dr Michał Jakubik

Michał Jakubik – Doktor filozofii, doktorat w zakładzie religioznawstwa i filozofii wschodu Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wykładowca filozofii, etyki, religioznawstwa i antropologii kulturowej. Przedsiębiorca i wieloletni manager w branżach retail, FMCG i e-commerce. Jego zainteresowania naukowe obracają się wokół szeroko pojętej historii idei.

Kadra
Dr Agnieszka Križ

Absolwentka slawistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego, doktor honoris causa Uniwersytetu Haybusak w Erywaniu, absolwentka MBA, literaturoznawczyni, pedagożka.
Z Warszawską Wyższą Szkołą Humanistyczną im. B. Prusa związana od 2013 r.
Swoje zainteresowania naukowo-badawcze koncentruje wokół terapeutycznej roli literatury oraz kontaktów i wpływów kulturalnych między narodami.

Wyznawczyni poglądu, że literatura łagodzi obyczaje i tłumaczy świat.

Kadra
dr Alicja Maliszewska

Doktorantka literaturoznawstwa na Wydziale Lingwistyki Stosownej Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej. Podwójny magister z Socjologii oraz Kulturoznawstwa Europy Środkowo-Wschodniej. Obecnie studentka Studium Podyplomowego „Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego” w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”.
Jej zainteresowania badawcze dotyczą socjologii etniczności, pamięci zbiorowej, metody biograficznej, tożsamości mniejszości ukraińskiej w Polsce, glottodydaktyki. Autorka artykułów naukowych w czasopismach naukowych i monografiach, m.in. „Kulturowa Przestrzeń Słowian”, „Adeptus pismo humanistów”, „Studia Wschodniosłowiańskie”, „Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog”, „Łemkowie, Bojkowie, Huculi, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa”.

Kadra
Jacek Piotrowski

Ukończył Wydział Operatorski Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi. Jego pasją jest fotografia dokumentalna. Od ponad 10 lat zajmuje się fotografią inscenizowaną, przede wszystkim portretami i modą. Od 1994 roku jest stałym partnerem wydawnictwa Agora S.A. Autor wielu artystycznych sesji mody do dodatku “Gazety Wyborczej” – “Wysokie Obcasy”, a także portretów znanych Polaków i osobistości światowego kina oraz literatury, m.in. Jeana Reno i Paulo Coelho, dla magazynu “VIVA”. Zdobywca dwóch pierwszych nagród w konkursie Polskiej Fotografii Prasowej w 1996 roku w kategoriach: Ludzie/Kultura.

amp_400_400
dr Anna Małgorzata Pycka

Doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, starszy wykładowca w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa, historyk literatury, varsavianistka. Zainteresowania badawcze skupia wokół interdyscyplinarności nauk humanistycznych (dostrzega powinowactwa literatury ze sztuką, filozofią, filmem, teatrem). Popularyzując wiedzę nt. polskiej kultury, tożsamości, dziedzictwa narodowego promuje wizerunek naukowca otwartego na debatę publiczną i kulturę. Współpracując z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy i Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich zachęca do budowania tożsamości opartej na znajomości historii i rzeczowej analizie współczesności.
Autorka licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych, książek: Kreacje i poglądy Stanisława Witkiewicza na tle głosów epoki, Universitas, Kraków 2010; 150 rocznica urodzin Stefana Żeromskiego, Veda, Warszawa 2014; Powróćmy do rozmowy… 12 spotkań z Warszawą w tle, LTW, Łomianki 2015, Pod rękę z Bolesławem Prusem. Spacer po Śródmieściu, Instytut Wydawniczy Erica, Warszawa 2015; Kultura w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939), Bellona, Warszawa 2015.

Kadra
mgr Grzegorz Sajór

mgr Grzegorz Sajór – od blisko 30 lat wykonuje zawód, o którym marzył – DZIENNIKARZA. Pochodzi ze Starachowic. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Przez 26 lat związany z Telewizją Polską. Wydawca wielu programów publicystycznych, w tym Wieczorów Wyborczych. Wydawca głównego wydania Wiadomości oraz TVP INFO. Odpowiedzialny za relacjonowanie takich wydarzeń jak beatyfikacja i kanonizacja Jana Pawła II oraz Światowe Dni Młodzieży w Polsce. Po odejściu z TVP związany z Nowa TV, Onetem, Polsat Rodzina oraz Superstacją. Od kilku lat publikuje w magazynie Press. Prowadzi także szkolenia m.in. w Szkole Liderów Politycznych.

Kadra
dr Małgorzata Skura

Dr Małgorzata Skura – doktor nauk humanistycznych, pedagożka, terapeutka. Przez kilkanaście lat nauczycielka w Zespole Szkół Nr 1 w Sulejówku. Wykładowczyni na wielu wyższych uczelniach, edukatorka nauczycieli przedszkola oraz edukacji wczesnoszkolnej (szkolenia, warsztaty, konferencje). Współautorka programów nauczania, podręczników szkolnych oraz pomocy dydaktycznych w największych polskich wydawnictwach edukacyjnych (WSiP, Nowa Era, Raabe).
Zajmuje się głównie wczesną edukacją matematyczną dzieci oraz pomocą uczniom/uczennicom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Współautorka kilku ważnych książek w tej dziedzinie oraz metody „Matematyka w działaniu“, dzięki której dzieci w przyjazny sposób poznają pojęcia matematyczne. Współautorka cyklu książek dydaktycznych wydanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Prowadzi również zajęcia z nauczycielami z zakresu rozwijania myślenia komputacyjnego (podstawy programowania), pracy z dziećmi z trudnościami w uczeniu się czytania i pisania, pracy z dziećmi w klasie IV oraz wspomagania placówek edukacyjnych w rozwoju. Współpracuje z wieloma ośrodkami metodycznymi, w tym z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Kadra
dr Agnieszka Sojka

Dr Agnieszka Sojka – doktor nauk humanistycznych, pedagog, historyk, muzyk, manager, mediator sądowy. Absolwentka Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) a także Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni (obecnie Uniwersytet Morski), aktualnie słuchaczka podyplomowych studiów w zakresie mediacji gospodarczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Stażystka Wydziału Pedagogicznego oraz Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, podejmowała współpracę merytoryczną i organizacyjną z Polską Akademią Nauk, University of Exeter w Wielkiej Brytanii, Pädagogische Hochschule Oberösterreich w Linz w Austrii oraz Istanbul Aydin Univeritesi w Turcji.

Zainteresowania badawcze koncentruje wokół pedagogiki społecznej i kultury, edukacji muzycznej i historii muzyki, kształcenia nauczycieli a także etyki mediów i biznesu, PR, HR. Jest autorką innowacyjnych projektów z zakresu transferu wiedzy teoretycznej do biznesu zrealizowanych w środowisku biznesowym w ramach współpracy B+R podejmowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Jest autorką i współredaktorką książek na temat kultury artystycznej oraz jej roli w procesach aktywizacji społecznej i zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi a także ponad 60 artykułów poświęconych analizie różnorodnych przekazów medialnych pod kątem aksjologiczno-antopologicznym, animacji społeczno-kulturowej jako innowacyjnej metodyki angażowania jednostek i grup, również podejmujących problematykę szkoły i nauczyciela. Prowadzi warsztaty emisji głosu z dykcją i recytacją, aktywizujących metod pracy, wzmacniania procesów komunikacji i motywacji oraz kursy pedagogiczne dla różnych grup zawodowych.

Kadra
dr Marzena Zdzymira

Marzena Zdzymira – doktorantka Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Absolwentka Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach. Ukończone studia podyplomowe w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Autorka artykułów naukowych w czasopismach naukowych m.in.: „Emergency Management Process at a Voivodeship Level According to the Emergency Management Act of 26th April 2007” oraz „System zarządzania bezpieczeństwem publicznym”.