Opłaty obowiązujące studentów przyjętych na rok akademicki 2018/2019

Opłaty

Studia licencjackie w języku polskim

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Specjalności: Dziennikarstwa radiowo-telewizyjne, Fotografia w nowych mediach, Marketing medialny i Public relations, Produkcja telewizyjna i reżyseria, Grafika i multimedia w komunikacji społecznej.

Wpisowe 400 zł lub 100 euro

Studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata jednorazowa za semestr opłata w ratach
(kwota jednej raty)
2.900 zł / 725 euro 590 zł / 150 euro

Do opłaty czesnego na semestrach: I, II, III, IV, V i VI doliczana jest opłata za specjalność – 500 zł/125 euro.

Na II i III roku studiów opłata czesnego wzrasta o 10%.

Szczegółowy Taryfikator opłat dostępny jest w Biurze Rekrutacyjnym, stanowi również załącznik do Umowy o naukę.

Szczegóły dotyczące obowiązujących promocji zamieszczone są przy każdym z kierunków studiów.

Studia licencjackie w języku angielskim

Kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, specjalność: Fotografia  w nowych mediach

Wpisowe 100 euro

Studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata jednorazowa za rok
3.400 euro


Kurs nauki języka polskiego dla obcokrajowców

Zajęcia stacjonarne i niestacjonarne
160 godzin nauki80 godzin nauki
2000 zł/500 euro1000 zł/250 euro
Kurs roczny
2400 euro

 


Czesne za studia student powinien wpłacać na indywidualny numer konta,
wyjątek stanowi opłata wpisowego, która powinna być wniesiona na rachunek bankowy:

Opłaty w PLN:
BZ WBK
57 1090 1883 0000 0001 3579 4402 

Opłaty w EURO:
BZ WBK
PL63 1090 1883 0000 0001 3579 4488
SWIFT: WBKPPLPP

opłaty rekrutacja wwsh
opłaty rekrutacja wwsh
opłaty rekrutacja wwsh
Opłaty
opłaty rekrutacja wwsh