Skip to content
+48 690 890 760
  • Polski
  • English

Opłaty w roku akademickim 2021/2022

Studia licencjackie

Studia w języku polskim

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Wpisowe 400 zł

Studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata jednorazowa za semestr opłata w ratach
(kwota jednej raty)

3 200 zł 

2350 zł*

650 zł

399 zł*

*zniżka na czesne w pierwszym roku nauki obowiązuje do 8 października 2021 r.

Do opłaty czesnego w semestrach: I – VI doliczana jest opłata za specjalność – 500 zł
PROMOCJA!
zapisz się do 8 października 2021 r., a będziesz zwolniony z opłaty specjalnościowej w pierwszym roku nauki.

Na II i III roku studiów opłata czesnego wzrasta o 10%.

Szczegółowy Taryfikator opłat dostępny jest w Biurze Rekrutacyjnym, stanowi również załącznik do Umowy o naukę.

Czesne za studia student powinien wpłacać na indywidualny numer konta otrzymany wraz z umową o naukę, wyjątek stanowi opłata wpisowego, która powinna być wniesiona na rachunek bankowy:

Opłaty w PLN należy wpłacać na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A.
57 1090 1883 0000 0001 3579 4402

Opłaty w EURO należy wpłacać na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A.
PL63 1090 1883 0000 0001 3579 4488
SWIFT: WBKPPLPP

Studia w języku polskim

PEDAGOGIKA

Wpisowe 400 zł

Studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata jednorazowa za semestr opłata w ratach
(kwota jednej raty)

2 350 zł 

1750 zł*

440 zł

299 zł*

*zniżka na czesne w pierwszym roku nauki obowiązuje do 8 października 2021 r.

Do opłaty czesnego w semestrach: I – VI doliczana jest opłata za specjalność – 500 zł
PROMOCJA!
zapisz się do 8 października 2021 r., a będziesz zwolniony z opłaty specjalnościowej w pierwszym roku nauki.

Na II i III roku studiów opłata czesnego wzrasta o 10%.

Szczegółowy Taryfikator opłat dostępny jest w Biurze Rekrutacyjnym, stanowi również załącznik do Umowy o naukę.

Czesne za studia student powinien wpłacać na indywidualny numer konta otrzymany wraz z umową o naukę, wyjątek stanowi opłata wpisowego, która powinna być wniesiona na rachunek bankowy:

Opłaty w PLN należy wpłacać na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A.
57 1090 1883 0000 0001 3579 4402

Opłaty w EURO należy wpłacać na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A.
PL63 1090 1883 0000 0001 3579 4488
SWIFT: WBKPPLPP

Jednolite studia magisterskie

Studia w języku polskim

PSYCHOLOGIA

Wpisowe 400 zł

Jednolite studia magisterskie
Studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata jednorazowa za semestr opłata w ratach
(kwota jednej raty)
3.200 zł 2350 zł* 580 zł 399 zł*

*zniżka na czesne w pierwszym roku nauki obowiązuje do 8 października 2021 r.

Do opłaty czesnego na semestrach: I – X doliczana jest opłata za specjalność – 500 zł.
PROMOCJA!
zapisz się do 8 października 2021 r., a będziesz zwolniony z opłaty specjalnościowej w pierwszym roku nauki.

Od II roku studiów opłata czesnego nieznacznie wzrasta. Szczegółowy Taryfikator opłat dostępny jest w Biurze Rekrutacyjnym, stanowi również załącznik do Umowy o naukę.

Szczegółowy Taryfikator opłat dostępny jest w Biurze Rekrutacyjnym, stanowi również załącznik do Umowy o naukę.

Czesne za studia student powinien wpłacać na indywidualny numer konta otrzymany wraz z umową o naukę, wyjątek stanowi opłata wpisowego, która powinna być wniesiona na rachunek bankowy:

Opłaty w PLN należy wpłacać na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A.
57 1090 1883 0000 0001 3579 4402

Opłaty w EURO należy wpłacać na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A.
PL63 1090 1883 0000 0001 3579 4488
SWIFT: WBKPPLPP

Studia w języku polskim

PEDAGOGIKA

Wpisowe 400 zł

Jednolite studia magisterskie
Studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata jednorazowa za semestr opłata w ratach
(kwota jednej raty)
2 850 zł 1750 zł*
525 zł 299 zł*

*zniżka na czesne w pierwszym roku nauki obowiązuje do 8 września 2021 r.

Od II roku studiów opłata czesnego nieznacznie wzrasta.

Szczegółowy Taryfikator opłat dostępny jest w Biurze Rekrutacyjnym, stanowi również załącznik do Umowy o naukę.

Czesne za studia student powinien wpłacać na indywidualny numer konta otrzymany wraz z umową o naukę, wyjątek stanowi opłata wpisowego, która powinna być wniesiona na rachunek bankowy:

Opłaty w PLN należy wpłacać na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A.
57 1090 1883 0000 0001 3579 4402

Opłaty w EURO należy wpłacać na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A.
PL63 1090 1883 0000 0001 3579 4488
SWIFT: WBKPPLPP

Roczne kursy językowe

Zajęcia stacjonarne i niestacjonarne
Jednorazowa opłata roczna za kurs języka polskiego Jednorazowa opłata roczna za kurs języka angielskiego
2400 euro 2400 euro

Dla studentów zagranicznych przyjętych na pierwszy rok studiów oferujemy bezpłatny dwumiesięczny kurs języka polskiego ułatwiający studentom adaptację w nowym środowisku.

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia!