Skip to content
+48 690 890 760
 • Polski
 • English

Praca w WWSH

Rekrutacja trwa!

Ekspert do sprawa dostępności

OFERTA PRACY: Ekspert ds. dostępności.  

W związku z realizacją projektu „Uczelnia otwarta dla wszystkich”, numer: POWR.03.05.00-00-A041/20, realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Humanistyczną im. Bolesława Prusa, działanie 3.5 (Kompleksowe programy szkół wyższych), Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój poszukujemy pracownika na stanowisko Ekspert ds. dostępności.  

Zakres obowiązków:

 • Wsparcie w przygotowaniach sprawozdań związanych z szeroko pojętą dostępnością Uczelni,
 • Prowadzenie działań na rzecz zwiększenia dostępności Uczelni dla osób z niepełnosprawnościami,
 • Identyfikacja potrzeb osób z niepełnosprawnościami i wskazywanie im dopasowanych możliwości wsparcia,
 • Identyfikacja możliwości realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
 • Wsparcie w przygotowaniu wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • Organizacja wydarzeń edukacyjnych dedykowanych osobom ze szczególnymi potrzebami.
 • Udział w przygotowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju współpracy z osobami ze szczególnymi potrzebami.
 • Inicjowanie zmian przepisów wewnętrznych Uczelni w zakresie zapewnieni dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 • Inicjowanie zmian związanych ze wzrostem świadomości społeczności akademickiej na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Wyznaczanie kierunku działań promocyjnych dotyczących zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe
 • 5-letni staż pracy udokumentowany świadectwami pracy
 • Znajomość Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami
 • Biegła obsługa komputera – środowisko Windows
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Dobra organizacja pracy
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 25.07.2022 r.

Aplikuj!

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z podpisaną i zeskanowaną informacją o przetwarzaniu danych osobowych na adres email: malgorzata.pytel@wwsh.edu.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w WWSH im. B. Prusa, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

 

Nauczyciel akademicki

OFERTA PRACY: Nauczyciel akademicki

W Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej prowadzimy studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite magisterskie oraz studia podyplomowe.

Aktualnie prowadzimy rekrutację na rok akademicki 2022/2023 na stanowisko:

 • nauczyciel akademicki przedmiotów z obszaru nauk: Pedagogika, Psychologia, Socjologia, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz trener kompetencji miękkich.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie aktualnego Curriculum Vitae, zawierającego informacje o publikacjach, doświadczeniu dydaktycznym i zawodowym.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani nawiązaniem  współpracy w charakterze nauczyciela akademickiego z Warszawską Wyższą Szkołą Humanistyczną prosimy o przesłanie CV na adres: info@wwsh.edu.pl.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa w Warszawie jako pracodawca. Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.