Praktyki studenckie – informacje

Uchwała Senatu WWSH z dnia 15 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu praktyk studenckich w WWSH określa szczegółowe formy i zasady odbywania praktyk studenckich w WWSH. Uchwała ta wprowadza Regulamin Praktyk Studenckich. Regulaminy odpowiednich Wydziałów stanowią załączniki do w/w Uchwały Senatu.

Celem praktyk studenckich jest przygotowanie studentów WWSH do zawodu przez wzbogacenie procesu dydaktycznego realizowanego w trakcie studiów o wiedzę i doświadczenie zdobyte w miejscu odbywania praktyk. Uwzględniając specyfikę specjalności i organizację studiów w WWSH, praktyki studenckie realizowane są przede wszystkim na drugim roku studiów licencjackich i w połowie pierwszego roku magisterskich, wiążąc się z określonym profilem kształcenia służącym pozyskiwaniu doświadczeń i umiejętności specyficznych dla pracy w zawodzie i muszą być zakończone do końca szóstego semestru studiów jako warunek jego zaliczenia.

Regulaminy praktyk studenckich obowiązujące studentów przyjętych od roku akademickiego 2014/2015

Dokumenty *.pdf do pobrania:

Regulamin Praktyk Studenckich WWSHRegulamin Praktyk Studenckich WWSH_DZ

Regulamin Praktyk Studenckich WWSHRegulamin Praktyk Studenckich WWSH_K

praktyki wwsh
Praktyki
praktyki wwsh
praktyki wwsh
praktyki wwsh
praktyki wwsh