Skip to content
+48 690 890 760
Unia EuropejskaUnia EuropejskaAAA
 • Polski
 • English

Dziennikarstwo i fotografia w nowych mediach

Rekrutacja trwa!

Studia licencjackie w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna to znakomity wybór dla wszystkich osób pragnących związać swoją przyszłość z szeroko pojętymi mediami. Oprócz gruntownej wiedzy z obszaru dziennikarstwa i komunikacji społecznej każdy student nabędzie praktyczne umiejętności z wybranej przez siebie specjalności.

STUDIA LICENCJACKIE

Kierunek:dziennikarstwo
Tryb:
 • studia stacjonarne (zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku)
 • studia niestacjonarne (zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w sesjach dwudniowych, w soboty i niedziele)
Czas trwania studiów:3 lata, 6 semestrów
Język wykładowy:polski, angielski
Uzyskiwany tytuł:licencjat (naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia lub studiach podyplomowych)

Opis specjalności

Opis specjalności

Studia dziennikarskie w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. B. Prusa zapewniają przygotowanie na stanowisko dziennikarza oraz do pracy w innych zawodach związanych z działalnością medialną i mediami. Kierunek skierowany jest do osób, które interesują się mediami w ich najnowocześniejszej formie i chcą tworzyć multimedialne komunikaty w digital i social mediach. Studenci kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Warszawie w trakcie studiów przekonają się, że dziennikarstwo to misja, zawód, który wymaga nieustannego uczenia się, korzystania z najnowszych technik i narzędzi komunikacji, ciągłego doskonalenia swojego warsztatu i bycia najlepszym w swojej dziedzinie.

W WWSH szczególny nacisk kładziemy na kompetencje związane z wystąpieniami przed kamerą, pracą z mikrofonem oraz autoprezentacją, a także na umiejętności dotyczące specyfiki pracy w studiu fotograficznym. Studenci poznają rozmaite techniki fotograficzne. Forma studiów oparta jest na zajęciach praktycznych, prowadzonych przez doświadczonych wykładowców, pracujących w różnego rodzaju mediach. Dzięki temu student nabędzie umiejętności skutecznego wykorzystywania nowych technologii i komunikowania się.

Dziennikarstwo Warszawa – popraw swoje umiejętności medialne

Dziennikarstwo to nie tylko pisanie do gazet i czasopism. To także prowadzenie audycji radiowych i programów telewizyjnych. Jeżeli planujemy taką ścieżkę rozwoju, powinniśmy ciągle ćwiczyć głos i rozwijać swoje umiejętności. Wobec tego warto wybrać dziennikarstwo w Warszawie na naszej uczelni. Poza przedmiotami ogólnokształcącymi, które wprowadzą studenta w świat dziennikarskich zawiłości, student będzie miał szansę uczestniczyć w zajęciach mających na celu np. poprawienie emisji głosu, która jest tak ważna w szczególności w pracy prezentera radiowego.

Studia dziennikarskie Warszawa – rozwijaj swoje hobby

Obecnie dziennikarstwo należy do najpopularniejszych kierunków studiów. Studenci wybierają studia dziennikarskie w Warszawie głównie z powodu bliskości studiów telewizyjnych i radiowych. Poza przygotowaniem merytorycznym oferujemy odbycie praktyk w Polskim Radiu S.A. oraz Centrum Produkcji Filmowo-Telewizyjnej ATM Studio. Studenci będą mieli okazję sprawdzić, w czym czują się lepiej. Chcemy, aby każdy zakończył studia z możliwością obrania profilu zawodowego, dlatego praktyki stanowią idealny sposób na znalezienie nowego hobby.

Dziennikarstwo – uczelnia dająca dobry start w przyszłość

Uczelnia, która daje dobry start – tak można w kilku słowach określić naszą uczelnię. Dzięki wykształconej kadrze każdy student będzie miał możliwość poznania tajników wiedzy dziennikarskiej. Ponadto praktyki w wymiarze 6 miesięcy dadzą studentom sposobność poznania specyfiki pracy w radiu lub w telewizji. Nie czekaj, zdecyduj się na studia dziennikarskie na WWSH i rozpocznij nowy, interesujący etap w swoim życiu!

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia!

Opłaty

Studia w języku polskim

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Wpisowe 400 zł

Studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata za rok opłata za semestr opłata w ratach
(kwota jednej raty)
4 600 zł
6 700 zł
2 350 zł
3 700 zł
399 zł
735 zł

Na II i III roku studiów opłata czesnego wzrasta o 10%.

Szczegółowy Taryfikator opłat dostępny jest w Biurze Rekrutacyjnym, stanowi również załącznik do Umowy o naukę.

Czesne za studia student powinien wpłacać na indywidualny numer konta otrzymany wraz z umową o naukę, wyjątek stanowi opłata wpisowego, która powinna być wniesiona na rachunek bankowy:

Opłaty w PLN należy wpłacać na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A.
57 1090 1883 0000 0001 3579 4402

Studia w języku polskim

PEDAGOGIKA

Wpisowe 400 zł

Studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata za rok opłata za semestr opłata w ratach
(kwota jednej raty)
3 400 zł
5 300 zł
1 750 zł
2 850 zł
299 zł
525 zł

Na II i III roku studiów opłata czesnego wzrasta o 10%.

Szczegółowy Taryfikator opłat dostępny jest w Biurze Rekrutacyjnym, stanowi również załącznik do Umowy o naukę.

Czesne za studia student powinien wpłacać na indywidualny numer konta otrzymany wraz z umową o naukę, wyjątek stanowi opłata wpisowego, która powinna być wniesiona na rachunek bankowy:

Opłaty w PLN należy wpłacać na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A.
57 1090 1883 0000 0001 3579 4402

Etapy rekrutacji

1. Rejestracja on-line

Wypełnij oraz wydrukuj internetowy formularz rekrutacyjny dostępny online.

2. Skompletowanie dokumentów

Przygotuj komplet dokumentów oraz dokonaj opłaty wpisowego. W tytule przelewu wpisz swoje imię, nazwisko, kierunek studiów.

3. Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacyjnego osobiście, za pośrednictwem poczty lub osób trzecich. Wysyłając dokumenty pocztą pamiętaj o dołączeniu oryginału świadectwa maturalnego.

4. Decyzja

Drogą elektroniczną zostaniesz poinformowany o otrzymaniu dokumentów. Decyzja na piśmie zostanie wysłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany adres korespondencyjny.

5. Dopełnienie formalności

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia następuje podpisanie Umowy o naukę oraz dokonanie odpłatności za studia.

6. Rozpoczęcie studiów

Przed rozpoczęciem zajęć otrzymasz dostęp do e-dziekanatu oraz Forum studenckiego, gdzie znajdziesz plan zajęć.

Złóż komplet dokumentów w naszym Biurze Rekrutacyjnym:

Studia licencjackie:

 • Formularz zgłoszeniowy,
 • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
 • Jedna fotografia formatu 35 x 45 mm,
 • Kolorowe zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 456 x 368 (wysokość na szerokość) pikseli, w rozdzielczości 300 dpi,
 • Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł na konto Uczelni.

Kandydaci cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • Świadectwo dojrzałości wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego oraz apostille lub nostryfikację dokumentu,
 • Kserokopię paszportu,
 • Polisę ubezpieczeniową,
 • Zaświadczenie lekarskie o zdolności do odbywania studiów w Polsce,
 • Kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego. W przypadku braku dokumentu – oświadczenie Kandydata o poziomie kwalifikacji językowych i o przystąpieniu do egzaminu językowego organizowanego przez uczelnię po przyjeździe do Polski.

Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na studia zostaną przyjęte automatycznie po złożeniu kompletu dokumentów oraz dokonaniu wpłaty wpisowego.

DOSTARCZ KOMPLET DOKUMENTÓW DO:

Biura Rekrutacyjnego Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu
(V piętro, budynek ZNP)
ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa

KONTAKT:

+48 690 890 760; +48 730 556 366
rekrutacja@wwsh.edu.pl

studenci_1_400_400