Skip to content
+48 690 890 760
 • Polski
 • English

Pedagogika

Rekrutacja trwa!

Studia na kierunku Pedagogika w WWSH zapewniają najwyższy standard kształcenia poprzez praktyczne przygotowanie studentów do wykonywania wielu zawodów związanych z profesjonalną pracą z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i osobami starszymi.

Program studiów na kierunku Pedagogika w WWSH powstał w oparciu o wiedzę i doświadczenie wybitnych specjalistów z zakresu pedagogiki, psychologii oraz nauk społecznych, z uwzględnieniem wszystkich standardów kształcenia, warunkujących nabycie adekwatnych dla danej specjalności uprawnień.

W ofercie edukacyjnej znajdują się:

Studia licencjackie:

 • Pedagog szkolny z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika kulturoznawcza – menadżer i animator kultury
 • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • Edukacja dla bezpieczeństwa

Studia magisterskie (uzupełniające)::

 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
 • Pedagogika kulturoznawcza – menadżer i animator kultury
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • Edukacja z socjoterapią i profilaktyką
 • Andragogika i doradztwo personalno-zawodowe
 • Pedagog szkolny z terapią pedagogiczną

Jednolite studia magisterskie (pięcioletnie)::

 • Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Studia podyplomowe::

 • Zarządzanie w oświacie i instytucjach kultury
 • Pedagogika dla osób bez przygotowania pedagogicznego
 • Mediacje szkolne
 • Pedagog szkolny
 • Edukacja przez sztukę z arteterapią
 • Doradztwo zawodowe
 • Edukacja integracyjna i włączająca dla nauczycieli wspomagających
 • Gerontologia i opieka nad osobami starszymi
 • Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów pedagogicznych