Skip to content
+48 690 890 760
Unia EuropejskaUnia EuropejskaAAA
  • Polski
  • English

Psychologia kliniczna

Rekrutacja trwa!

W trakcie jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia student będzie mógł wybrać jedną ze specjalności: Psychologia kliniczna lub Psychologia biznesu i doradztwa zawodowego.

STUDIA MAGISTERSKIE JEDNOLITE

Kierunek Psychologia
Tryb
  • studia stacjonarne (zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku)
  • studia niestacjonarne (zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w sesjach dwudniowych, soboty i niedziele)
Czas trwania studiów 5 lat, 10 semestrów
Język wykładowy polski
Uzyskiwany tytuł Magister psychologii
psychologia_600_600

Głównym celem studiów na kierunku Psychologia w Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. B. Prusa jest wykształcenie specjalistów posiadających umiejętności kształtowania osobowości, myślenia i zachowania przygotowanie absolwentów do profesjonalnego pełnienia społecznej roli psychologa w warunkach nieustannie i szybko zmieniających się zapotrzebowania na wiedzę i umiejętności z uwzględnieniem holistycznego modelu postrzegania człowieka.

Opis specjalności

Opis specjalności

Absolwent studiów psychologicznych ze specjalnością z zakresu Psychologia kliniczna cechuje się gruntowną znajomością metodologicznych podstaw diagnostyki psychologicznej w tej specjalności, tzn. kompetentnym korzystaniem z gotowych narzędzi diagnostycznych oraz umiejętnością samodzielnego konstruowania nowych narzędzi pomiarowych, poprawnych pod względem psychometrycznym. Posiada umiejętność interpretacji rozwoju i zaburzeń osobowości oraz rozpoznawania zaburzeń utrudniających prawidłowy rozwój i funkcjonowanie.

Absolwenci znajdą pracę w różnych instytucjach, np.: poradniach dla dzieci i młodzieży, dorosłych (psychologicznopedagogicznych, poradniach dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, poradniach seksuologicznych, rodzinnych) w poradniach prowadzących działalność konsultacyjną, doradczą, interwencyjną, terapeutyczną w:

– gabinetach prywatnych prowadzących praktykę psychologiczną i psychoterapeutyczną; szpitalach i klinikach leczących osoby chore na choroby somatyczne, neurologiczne i psychiczne;
– ośrodkach rehabilitacji i opieki nad chorymi z chorobami przewlekłymi;
– ośrodkach leczniczo-opiekuńczych dla osób w podeszłym wieku;
– zespołach zajmujących się promocją zdrowia (placówki oświatowe, instytucje pomagające osobom w podeszłym wieku, poradnie);
– zespołach samorządowych i rządowych odpowiedzialnych za politykę zdrowotną i działania w sytuacjach kryzysowych;
– uczelniach wyższych i zespołach naukowych, zajmując się dydaktyką i badaniami klinicznymi z zakresu psychologii zdrowia i choroby oraz psychologii osobowości.

Psychologia kliniczna – praca z dziećmi

Psychologia kliniczna studia dają możliwość pracy z dziećmi. Po ukończeniu tego kierunku student ma możliwość pracy w poradniach pedagogiczno-psychologicznych. Psychologia kliniczna daje niezbędną wiedzę do diagnozowania zaburzeń osobowości oraz rozpoznawania zaburzeń utrudniających prawidłowy rozwój i funkcjonowanie. Specjalność ta pozwala na podjęcie pracy w wielu miejscach, dzięki czemu po ukończeniu studiów absolwent posiada wiele możliwości rozwoju.

Psychologia kliniczna studia – rozwijaj swoje kompetencje

Obecnie dziennikarstwo należy do najpopularniejszych kierunków studiów. Studenci wybierają studia dziennikarskie w Warszawie głównie z powodu bliskości studiów telewizyjnych i radiowych. Poza przygotowaniem merytorycznym oferujemy odbycie praktyk w Polskim Radiu S.A. oraz Centrum Produkcji Filmowo-Telewizyjnej ATM Studio. Studenci będą mieli okazję sprawdzić, w czym czują się lepiej. Chcemy, aby każdy zakończył studia z możliwością obrania profilu zawodowego, dlatego praktyki stanowią idealny sposób na znalezienie nowego hobby.

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia!

Opłaty

Studia w języku polskim

PSYCHOLOGIA

Wpisowe 400 zł

Jednolite studia magisterskie
Studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata za rok opłata za semestr opłata w ratach
(kwota jednej raty)
4 600 zł
7 000 zł
2 350 zł
3 700 zł
399 zł
665 zł

Od II roku studiów opłata czesnego nieznacznie wzrasta.

Szczegółowy Taryfikator opłat dostępny jest w Biurze Rekrutacyjnym, stanowi również załącznik do Umowy o naukę.

Czesne za studia student powinien wpłacać na indywidualny numer konta otrzymany wraz z umową o naukę, wyjątek stanowi opłata wpisowego, która powinna być wniesiona na rachunek bankowy:

Opłaty w PLN należy wpłacać na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A.
57 1090 1883 0000 0001 3579 4402

Studia w języku polskim

PEDAGOGIKA

Wpisowe 400 zł

Jednolite studia magisterskie
Studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata za rok opłata za semestr opłata w ratach
(kwota jednej raty)
3 400 zł
5 300 zł
1 750 zł
2 850 zł
299 zł
525 zł

Od II roku studiów opłata czesnego nieznacznie wzrasta.

Szczegółowy Taryfikator opłat dostępny jest w Biurze Rekrutacyjnym, stanowi również załącznik do Umowy o naukę.

Czesne za studia student powinien wpłacać na indywidualny numer konta otrzymany wraz z umową o naukę, wyjątek stanowi opłata wpisowego, która powinna być wniesiona na rachunek bankowy:

Opłaty w PLN należy wpłacać na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A.
57 1090 1883 0000 0001 3579 4402

Etapy rekrutacji

1. Rejestracja on-line

Wypełnij oraz wydrukuj internetowy formularz rekrutacyjny dostępny online.

2. Skompletowanie dokumentów

Przygotuj komplet dokumentów oraz dokonaj opłaty wpisowego. W tytule przelewu wpisz swoje imię, nazwisko, kierunek studiów.

3. Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacyjnego osobiście, za pośrednictwem poczty lub osób trzecich. Wysyłając dokumenty pocztą pamiętaj o dołączeniu oryginału świadectwa maturalnego.

4. Decyzja

Drogą elektroniczną zostaniesz poinformowany o otrzymaniu dokumentów. Decyzja na piśmie zostanie wysłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany adres korespondencyjny.

5. Dopełnienie formalności

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia następuje podpisanie Umowy o naukę oraz dokonanie odpłatności za studia.

6. Rozpoczęcie studiów

Przed rozpoczęciem zajęć otrzymasz dostęp do e-dziekanatu oraz Forum studenckiego, gdzie znajdziesz plan zajęć.

Złóż komplet dokumentów w naszym Biurze Rekrutacyjnym:

Studia jednolite magisterskie, 5-letnie:

  • Formularz zgłoszeniowy,
  • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
  • Jedna fotografia formatu 35 x 45 mm,
  • Kolorowe zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 456 x 368 (wysokość na szerokość) pikseli, w rozdzielczości 300 dpi,
  • Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł na konto Uczelni.
studia_magisterskie_600_600

Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na studia zostaną przyjęte automatycznie po złożeniu kompletu dokumentów oraz dokonaniu wpłaty wpisowego.

DOSTARCZ KOMPLET DOKUMENTÓW DO:

Biura Rekrutacyjnego Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu
(V piętro, budynek ZNP)
ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa

KONTAKT:

+48 690 890 760; +48 730 556 366
rekrutacja@wwsh.edu.pl

studenci_1_400_400