Skip to content
+48 690 890 760
Unia EuropejskaUnia EuropejskaAAA
  • Polski
  • English

Studia podyplomowe

Rekrutacja trwa!

W zależności od wybranej specjalności studia podyplomowe na kierunku Pedagogika, przygotowują Słuchaczy do pracy w szkołach i placówkach oświatowych różnego stopnia oraz instytucjach związanych z wychowywaniem dzieci, resocjalizacją i pomocą rodzinie.
Absolwent podyplomowych studiów pedagogicznych zostaje gruntownie przygotowany do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodzicami. Poznaje metody prowadzenia zajęć i rozmów, zostaje wyposażony w odpowiednią wiedzę do przekazywania informacji i wzorców, a także do realizacji zadań edukacyjnych na poszczególnych etapach nauczania.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych:

  • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
  • Zarządzanie w oświacie i instytucjach kultury
  • Pedagogika dla osób bez przygotowania pedagogicznego
  • Mediacje Szkolne

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych