Covid info – pl

Pandemia – sytuacja A

Uczelnia funkcjonuje w zwykłym trybie.

Służby sanitarne nie wprowadzają ograniczeń.