Ekonomia intro

Skończ studia na kierunku Ekonomia – Twoje kompetencje będą przydatne każdemu przedsiębiorcy i pomogą w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Studia na kierunku Ekonomia kształcą ekonomistów, czyli specjalistów w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, materialnymi oraz zasobami ludzkimi, specjalistów, którzy będą mogli prowadzić własną działalność gospodarczą lub realizować się jako specjaliści-analitycy w instytucjach produkcyjnych, usługowych oraz w firmach konsultingowych.

Absolwenci kierunku Ekonomia będą posiadać specjalistyczną wiedzę z zakresu dyscypliny ekonomia i finanse, będą posiadać umiejętności analizy i oceny zjawisk ekonomicznych oraz wpływu otoczenia społeczno-gospodarczego na te zjawiska w warunkach konkurencji międzynarodowej, będą umieli współpracować w zespole oraz skutecznie komunikować się w środowisku międzykulturowym.

Absolwenci kierunku Ekonomia znajdą zatrudnienie:

  • w działach ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw różnego szczebla w tym MŚP
  • w działach planowania, kadr, płac, rozwoju, inwestycji i innowacji w instytucjach finansowych, jednostkach samorządowych, urzędach państwowych, firmach konsultingowych i audytorskich działających na rynku krajowym i międzynarodowym.
  • będą mogli prowadzić własną działalność gospodarczą.
Ekspert do sprawa dostępności

STUDIA LICENCJACKIE

Kierunek Ekonomia
Tryb
  • studia stacjonarne (zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku)
  • studia niestacjonarne (zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w sesjach dwudniowych, w soboty i niedziele)
Czas trwania studiów 3 lata, 6 semestrów
Język wykładowy polski, angielski
Uzyskiwany tytuł licencjat. Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia lub studiach podyplomowych