Psychologia intro

W trakcie jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia student będzie mógł wybrać jedną ze specjalności: Psychologia kliniczna lub Psychologia biznesu i doradztwa zawodowego.

STUDIA MAGISTERSKIE JEDNOLITE

Kierunek Psychologia
Tryb
  • studia stacjonarne (zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku)
  • studia niestacjonarne (zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w sesjach dwudniowych, soboty i niedziele)
Czas trwania studiów 5 lat, 10 semestrów
Język wykładowy polski
Uzyskiwany tytuł Magister psychologii
psychologia_600_600

Głównym celem studiów na kierunku Psychologia w Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. B. Prusa jest wykształcenie specjalistów posiadających umiejętności kształtowania osobowości, myślenia i zachowania przygotowanie absolwentów do profesjonalnego pełnienia społecznej roli psychologa w warunkach nieustannie i szybko zmieniających się zapotrzebowania na wiedzę i umiejętności z uwzględnieniem holistycznego modelu postrzegania człowieka.