Wymagane dokumenty – jednolite magisterskie

Studia jednolite magisterskie, 5-letnie:

  • Formularz zgłoszeniowy,
  • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
  • Jedna fotografia formatu 35 x 45 mm,
  • Kolorowe zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 456 x 368 (wysokość na szerokość) pikseli, w rozdzielczości 300 dpi,
  • Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł na konto Uczelni.
studia_magisterskie_600_600

Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na studia zostaną przyjęte automatycznie po złożeniu kompletu dokumentów oraz dokonaniu wpłaty wpisowego.