Skip to content
+48 690 890 760
  • Polski
  • English

Władze uczelni

Izabela-Krupa-Mażulis_480_480
Rektor

Izabela Krupa-Mażulis – doktor nauk humanistycznych, historyk filozofii, etyk, pedagog. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP. Interesuje się etyką zawodową, historią filozofii współczesnej, teorią i filozofią prawa, problematyką wielokulturowości w edukacji i biznesie, prawnymi i etycznymi obowiązkami w administracji oraz zagadnieniami dyskryminacji, równego traktowania i mobbingu. Autorka licznych programów edukacyjnych i szkoleniowych m.in. dla Kancelarii Senatu RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Informatyzacji, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytutu Pamięci Narodowej.
Dr Krupa-Mażulis sprawowała i sprawuje liczne funkcje m.in.: rektora Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. B. Prusa, prodziekana ds. organizacji i jakości kształcenia w WWSH im. B. Prusa, funkcję dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych w WWSH im. B. Prusa, funkcję dziekana Wydziału Pedagogicznego w WWSH im. B. Prusa.
Dr Krupa-Mażulis prowadziła i prowadzi: wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty oraz seminaria licencjackie i magisterskie: na Wydziale Nauk Społecznych UŚ, Wydziale Filologicznym UŚ, na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP, na wydziałach: Nauk Społecznych i Pedagogicznym Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. B. Prusa i w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu.

bg_400_400
Dziekan

Bartosz Głowacki – doktor socjologii, ukończył studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz studia magisterskie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadził zajęcia w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Od 2005 roku związany z Warszawską Wyższą Szkołą Humanistyczną, od września 2020 r. powołany na stanowisko Dziekana WWSH im. B. Prusa.

Jego zainteresowania badawcze obejmują głównie zagadnienia z pogranicza kontrkultury, kultury alternatywnej i kultury popularnej. Interesują go również zagadnienia związane z Nowymi Mediami (w tym przede wszystkim etyka mediów). Od 2003 opublikował szereg rozdziałów w książkach naukowych, artykułów w czasopismach naukowych (m.in. „Kultura Współczesna”, „Stan Rzeczy”, „Studia Medioznawcze”, „Kultura-Media-Teologia”). Publikuje również artykuły popularnonaukowe (m.in. w „op. cit.”, „Zielonych Brygadach”, „Dzikim Życiu”, „Obywatelu”, „Recyklingu Idei”). W wolnych chwilach czyta, słucha dużo muzyki i jeździ na rowerze.

amp_400_400
Prodziekan ds. studenckich i jakości kształcenia

dr Anna Małgorzata Pycka – doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, starszy wykładowca w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa, historyk literatury, varsavianistka. Zainteresowania badawcze skupia wokół interdyscyplinarności nauk humanistycznych (dostrzega powinowactwa literatury ze sztuką, filozofią, filmem, teatrem). Popularyzując wiedzę nt. polskiej kultury, tożsamości, dziedzictwa narodowego promuje wizerunek naukowca otwartego na debatę publiczną i kulturę. Współpracując z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy i Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich zachęca do budowania tożsamości opartej na znajomości historii i rzeczowej analizie współczesności.

Autorka licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych, książek: Kreacje i poglądy Stanisława Witkiewicza na tle głosów epoki, Universitas, Kraków 2010; 150 rocznica urodzin Stefana Żeromskiego, Veda, Warszawa 2014; Powróćmy do rozmowy… 12 spotkań z Warszawą w tle, LTW, Łomianki 2015, Pod rękę z Bolesławem Prusem. Spacer po Śródmieściu, Instytut Wydawniczy Erica, Warszawa 2015; Kultura w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939), Bellona, Warszawa 2015.