Schoolmates studying together

Dziennikarstwo

Dziennikarstwo radiowo – telewizyjne to studia o profilu praktycznym ukierunkowane humanistycznie, w których akcent został położony na wypracowanie profesjonalnego warsztatu dziennikarskiego. Oprócz wiedzy teoretycznej filarem kształcenia są umiejętności praktyczne, niezbędne do sprawnego i rzetelnego wykonywania zawodu dziennikarza. W ramach specjalności Produkcja telewizyjna i reżyseria studenci otrzymają wiedzę z zakresu organizacji produkcji oraz realizacji telewizyjnej. Tworzenie własnych materiałów dziennikarskich o charakterze reporterskim i kierowanie procesem produkcji programów, audycji, reklam i teledysków stanie się mocną stroną absolwentów tej specjalności.

Students working together on academic project

Fotografia

W ramach studiów fotograficznych realizujemy dwie specjalności fotograficzne: Fotografia w nowych mediach i Sztuka fotografii w kulturze. Nauka opiera się na zdobyciu solidnej wiedzy teoretycznej z dziedziny fotografii, ale przede wszystkim na licznych warsztatach praktycznych, rozwijających twórcze myślenie.

Happy students in the library

Strategia reklamy i PR

Specjalność Strategia reklamy i public relations umożliwi zdobycie specjalistycznej wiedzy kierunkowej, zarówno z zakresu samego public relations, marketingu medialnego i reklamy, jak i komunikowania i medioznawstwa – czyli podstaw potrzebnych do pracy w zawodzie specjalisty PR.

 

Students group

Zarządzanie

Zarządzanie przedsiębiorstwem medialnym to specjalność skierowana do osób otwartych i kreatywnych, chcących osiągnąć sukces w prowadzeniu własnej firmy lub na stanowiskach menedżerskich w prywatnych przedsiębiorstwach, czy w administracji państwowej.

leute sitzen zusammen und lernen mit laptop und unterlagen

Logistyka

Studia na kierunku Logistyka gruntownie przygotują studentów do pracy na stanowiskach związanych z planowaniem, koordynacją i organizacją transportu. Wiedza obejmuje szerokie spektrum zagadnień w obszarze ekonomii, organizacji i zarządzania oraz technicznym.

Students.

Socjologia

Kierunek dla osób, których pasją jest praca z ludźmi i wszelkie aspekty funkcjonowania człowieka w społeczeństwie, do osób zainteresowanych kulturą oraz procesami zmian w świecie.

Students.

Pedagogika

Specjalności na kierunku Pedagogika adresowane są do osób zainteresowanych wychowaniem, dzieckiem, edukacją, komunikacją, pracą z drugim człowiekiem.

warszawska wyższa szkoła humanistyczna kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Specjalności Wiedza o kulturze, czy Media relations skierowane są do osób aktywnych i kreatywnych, widzących swoją przyszłość w sferze projektowania i realizowania wydarzeń kulturalnych i artystycznych.  Kształcimy profesjonalnych humanistów: animatorów kultury i kuratorów projektów interdyscyplinarnych, pracowników teatrów, galerii, i centrów kulturalnych, instytucji publicznych i władz samorządowych, dziennikarzy kulturalnych i krytyków artystycznych.

Studio Portrait Of Three University Students

STUDIA MBA

Master of Business Administration – najwyższy poziom edukacji skierowanej do ludzi biznesu. MBA to klucz do rozwoju kariery zawodowej, to studia uzupełniające wiedzę, doskonalące umiejętności.
Program studiów stanowi doskonałą synergię teorii i praktyki, otwierając nowe perspektywy i nowe możliwości.