Studia dziennikarskie

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to kierunek studiów, na którym w praktyczny sposób uczymy dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego i internetowego.

Studia dziennikarskie przygotowują do pracy w telewizji i radiu. Szczególny nacisk kładziemy na kompetencje związane z wystąpieniami przed kamerą, pracą z mikrofonem oraz autoprezentacją, a także na umiejętności dotyczące obsługi nowoczesnego sprzętu w studiu telewizyjnym i radiowym (operatorka, montaż radiowy i telewizyjny, realizacja radiowa i telewizyjna, animacja itp.). 

 

W ramach kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna oferujemy specjalności:

  • Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne
  • Produkcja telewizyjna i reżyseria

Większość zajęć specjalnościowych odbywać się będzie w  studiach radiowych Polskiego Radia S.A. oraz telewizyjnych Centrum Produkcji Filmowo – Telewizyjnej ATM Studio, gdzie studenci będą mieli możliwość poznania nowoczesnej techniki i technologii produkcji audycji radiowych i telewizyjnych.

 

Studia: licencjackie (pierwszego stopnia)

Tryb:
– studia stacjonarne (zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku),
– studia niestacjonarne (zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w sesjach trzydniowych, w piątki – od godz. 17:30, soboty i niedziele).
Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów
Język wykładowy: polski, angielski. Minimalna liczba studentów do uruchomienia kierunku/specjalności to 10 osób.
Uzyskiwany tytuł: licencjat. Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia lub studiach podyplomowych.

STUDIUJ W WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOLE HUMANISTYCZNEJ IM. B. PRUSA – SKORZYSTAJ ZE SPECJALNEJ PROMOCJI! *)

Wpisowe 400 zł lub 100 euro

Studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata jednorazowa
za rok (-20%)
Opłata jednorazowa
za I semestr (-20%)
opłata jednorazowa za
II semestr
opłata w ratach
(kwota jednej raty)
4.160 zł / 1040 euro2.320 zł / 580 euro2.900 zł / 725 euro590 zł / 150 euro

 

*) Kandydat na studia do WWSH im. B. Prusa, który złoży wymagane dokument rekrutacyjne do 31 lipca 2017 r., wpłaci wpisowe – otrzyma zniżkę 20% na pierwszy rok lub pierwszy semestr studiów.

Dziennikarstwo Warszawa
Studia dziennikarskie
warsztaty