Studia dziennikarskie

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to kierunek studiów, na którym w praktyczny sposób uczymy dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego i internetowego.

Studia dziennikarskie przygotowują do pracy w telewizji i radiu. Szczególny nacisk kładziemy na kompetencje związane z wystąpieniami przed kamerą, pracą z mikrofonem oraz autoprezentacją, a także na umiejętności dotyczące obsługi nowoczesnego sprzętu w studiu telewizyjnym i radiowym (operatorka, montaż radiowy i telewizyjny, realizacja radiowa i telewizyjna, animacja itp.). 

 

W ramach kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna oferujemy specjalności:

  • Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne
  • Produkcja telewizyjna i reżyseria
  • Strategia reklamy i PR
  • Grafika i multimedia w komunikowaniu społecznym
  • Fotografia w mediach

Większość zajęć specjalnościowych odbywać się będzie w  studiach radiowych Polskiego Radia S.A. oraz telewizyjnych Centrum Produkcji Filmowo – Telewizyjnej ATM Studio, gdzie studenci będą mieli możliwość poznania nowoczesnej techniki i technologii produkcji audycji radiowych i telewizyjnych.

 

Studia: licencjackie (pierwszego stopnia)

Tryb:
– studia stacjonarne (zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku),
– studia niestacjonarne (zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w sesjach trzydniowych, w piątki – od godz. 17:30, soboty i niedziele).
Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów
Język wykładowy: polski, angielski. Minimalna liczba studentów do uruchomienia kierunku/specjalności to 10 osób.
Uzyskiwany tytuł: licencjat. Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia lub studiach podyplomowych.

Dziennikarstwo Warszawa
Studia dziennikarskie
warsztaty