Rekrutacja trwa!

Studia magisterskie

Informacja o specjalności

Po uzyskaniu tytułu licencjata absolwent może kontynuować naukę na dwuletnich studiach magisterskich na kierunku Pedagogika w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. B. Prusa na Wydziale Pedagogicznym. Studia pedagogiczne poszerzają podstawowy zasób wiedzy z zakresu antropologii kulturowej, logiki, metodologii badań społecznych, psychologii, filozofii i etyki oraz przedmiotów specjalizacyjnych. Obejmują także zajęcia praktyczne w szkole i przedszkolu.

Studia  skierowane są do osób, które są zainteresowane zdobyciem wszechstronnej wiedzy z zakresu specjalności pedagogicznych. Jednak absolwentom Dziennikarstwa oferujemy  jedną z naszych specjalności Pedagogika kulturoznawcza – menadżer i animator kultury.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika w specjalności Pedagogika kulturoznawcza – menadżer i animator kultury posiada gruntowne i uzupełnione do poziomu magisterskiego wykształcenie przygotowujące do pracy w już istniejących instytucjach i placówkach kultury oraz tworzenia organizacji i firm prywatnych zajmujących się działalnością kulturalną.

Po studiach na specjalności absolwent znajdzie pracę w:

  • instytucjach kulturalnych;
  • administracji samorządowej i państwowej;
  • środkach masowego przekazu;
  • placówkach animacyjno – kulturalnych;
  • placówkach pozaszkolnych;
  • placówkach dziennego pobytu.

 

 

Szkoła fotografii
praktyki wwsh
Dziennikarstwo Warszawa
Studia dziennikarskie