Logistyka

Celem studiów w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu na kierunku Logistyka jest wykształcenie kadry dla nowoczesnego społeczeństwa oraz gospodarki, stawiającej wciąż rosnące wymagania w zakresie mobilności osób i towarów. Absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych, związanych z logistyką. Będą specjalistami w organizowaniu procesów logistycznych oraz posiądą umiejętności z wielu innych obszarów związanych z procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwach logistycznych.

Studia umożliwią osiągniecie kompleksowej wiedzy i umiejętności w zakresie zastosowania zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem i jego łańcuchami dostaw.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi specjalnościami:

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Logistyka przedsiębiorstw
  • Logistyka transportu i spedycji
  • Zarządzanie w logistyce
  • Logistyka przedsiębiorstw i magazynowanie
stypendia wwsh
stypendia wwsh
stypendia wwsh