Rekrutacja trwa!

Studia licencjackie

Informacja o specjalności

Realizacja zagadnień związanych z reklamą, public relations czy pracą w charakterze rzecznika prasowego wymaga stosownego przygotowania. Dlatego w trakcie trzyletnich studiów licencjackich na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stworzyliśmy specjalizacje Marketing medialny i public relations

Wszelkie zagadnienia rozpatrywane są wieloaspektowo, zarówno od strony koncepcyjnej (twórczej), jak również w ujęciu organizacyjnym i strategicznym. Po trzech latach nauki absolwenci są należycie przygotowani do pracy przy organizacji kampanii promocyjnych i reklamowych, mogą również zawodowo zajmować się z się takimi kwestiami jak budżet i planowanie finansów oraz utrzymywać kontakty z podwykonawcami.

 

Po studiach na specjalności Marketing medialny i PR absolwent znajdzie pracę:

  • w agencjach reklamowych
  • w agencjach public relations
  • w domach mediowych
  • w działach promocji mediów (telewizja, radio, prasa)
  • jako specjalista do spraw wizerunku, media planner.
DG2A9985
DG2A3411
DG2A9973
prace studentów wwsh