Pedagogika

Studia pedagogiczne w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa mają charakter praktyczny. Oznacza to, że oprócz obszernej wiedzy, niezbędnej w pracy nauczyciela, studenci w czasie licznych zajęć praktycznych nabywają gruntowne przygotowanie pedagogiczne oraz adekwatne kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli.

W ofercie edukacyjnej WWSH na kierunku Pedagogika znajdują się specjalności na poziomie licencjackim, magisterskim oraz studia podyplomowe.

Od roku akademickiego 2019/2020 prowadzimy również jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna uprawniające do pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz nauczania w klasach I-III edukacji wczesnoszkolnej.

stypendia wwsh
stypendia wwsh
stypendia wwsh