Studia MBA

Studia MBA to najwyższa forma wykształcenia menedżerów. Program przygotowany jest z myślą o słuchaczach, którzy zajmują, bądź będą zajmować kierow¬nicze stanowiska w przedsiębiorstwach. Studia MBA są niezbędnym szczeblem w karierze zawodowej.

Od 1 stycznia 2017 r. absolwenci studiów MBA (po spełnieniu pozostałych wymogów) mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

stypendia wwsh
stypendia wwsh
stypendia wwsh