Zarządzanie

Absolwent kierunku Zarządzanie otrzyma wiedzę i umiejętności umożliwiające biegłą analizę otoczenia przedsiębiorstwa, a w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego firmy, będzie umiał skutecznie zarządzać projektami i procesami oraz stosować marketingowe narzędzia oddziaływania na rynek. Studia w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu przygotują do prowadzenia własnej firmy oraz pracy na szczeblach kierowniczych w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych.

Starannie przygotowany program studiów pozwoli wykształcić dobrych menedżerów odznaczających się umiejętnościami kreatywnego i analitycznego myślenia, tworzenia biznesplanów, opracowywania i wdrażania strategii, przygotowania i prowadzenia badań rynkowych oraz komunikacji wewnątrz organizacji i poza nią.

W ofercie edukacyjnej Uczelni znajdują się studia licencjackie i MBA:

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Logistyka przedsiębiorstw
  • Logistyka transportu i spedycji
  • Zarządzanie w logistyce
  • Logistyka przedsiębiorstw i magazynowanie
stypendia wwsh
stypendia wwsh
stypendia wwsh