Regulamin studiów Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. B. Prusa

Obowiązujący od 1 października 2016 r. wprowadzony Uchwałą Senatu WWSH z dnia 9 września 2016 r.

Dokumenty *.pdf do pobrania:

regulamin studiów Regulamin studiów 2016/2017

Statut Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. B. Prusa

stanowiący załącznik do Uchwały założyciela uczelni został wprowadzony 29 marca 2017 r. 

Dokumenty *.pdf do pobrania:

regulamin studiów Statut WWSH