Regulamin studiów Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. B. Prusa

Obowiązujący od 1 października 2016 r. wprowadzony Uchwałą Senatu WWSH z dnia 9 września 2016 r.

Dokumenty *.pdf do pobrania:

regulamin studiów Regulamin studiów 2016/2017

Statut Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. B. Prusa

stanowiący załącznik do Uchwały założyciela uczelni został wprowadzony 29 marca 2017 r. 

Dokumenty *.pdf do pobrania:

regulamin studiów Statut WWSH

Rekrutacja na rok akademicki 2017/18 do Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. B. Prusa


Rekrutacja na rok akademicki 2017/18 do Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. B. Prusa 

Dokumenty *.pdf do pobrania:

regulamin studiów Uchwała nr 65 Senatu Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. B. Prusa z dnia 29 marca 2017 r.
              w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2017/2018

regulamin studiów Zarządzenie nr 3/2017 Rektora Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa z dnia 24 maja 2017 r.
              w sprawie prowadzenia rekrutacji na studia w semestrze zimowym oraz semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018

regulamin studiów Zasady rekrutacji w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistyczniej im. B. Prusa w roku akademickim 2017/2018