Regulamin studiów Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. B. Prusa

Obowiązujący od 1 października 2018 r. wprowadzony Uchwałą Senatu WWSH z dnia 23 maja 2018 r.

Dokumenty *.pdf do pobrania:

regulamin studiów Regulamin studiów 2018/2019

Regulamin studiów Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. B. Prusa

Obowiązujący od 1 października 2016 r. wprowadzony Uchwałą Senatu WWSH z dnia 9 września 2016 r.

Dokumenty *.pdf do pobrania:

regulamin studiów Regulamin studiów 2016/2017

Statut Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. B. Prusa

stanowiący załącznik do Uchwały założyciela uczelni został wprowadzony 29 marca 2017 r. 

Dokumenty *.pdf do pobrania:

regulamin studiów Statut WWSH

Rekrutacja na rok akademicki 2018/19 do Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. B. Prusa 

Dokumenty *.pdf do pobrania:

regulamin studiów Uchwała Senatu Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. B. Prusa  w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji

regulamin studiów Zarządzenie Rektora Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa w sprawie prowadzenia rekrutacji

Dokumenty *.pdf do pobrania:

regulamin studiów Wzór umowy o naukę dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019 studia pierwszego stopnia – PEDAGOGIKA

regulamin studiów Wzór umowy o naukę dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019 studia pierwszego stopnia – DZIENNIKARSTWO

regulamin studiów Wzór umowy o naukę dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019 studia drugiego stopnia – PEDAGOGIKA