Grzegorz Sajór

mgr Grzegorz Sajór – od blisko 30 lat wykonuje zawód, o którym marzył – DZIENNIKARZA. Pochodzi ze Starachowic. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Przez 26 lat związany z Telewizją Polską. Wydawca wielu programów publicystycznych, w tym Wieczorów Wyborczych. Wydawca głównego wydania Wiadomości oraz TVP INFO. Odpowiedzialny za relacjonowanie takich wydarzeń jak beatyfikacja i kanonizacja Jana Pawła II oraz Światowe Dni Młodzieży w Polsce. Po odejściu z TVP związany z Nowa TV, Onetem, Polsat Rodzina oraz Superstacją. Od kilku lat publikuje w magazynie Press. Prowadzi także szkolenia m.in. w Szkole Liderów Politycznych.

mgr_g_sajor

Małgorzata Skura

Dr Małgorzata Skura – doktor nauk humanistycznych, pedagożka, terapeutka. Przez kilkanaście lat nauczycielka w Zespole Szkół Nr 1 w Sulejówku. Wykładowczyni na wielu wyższych uczelniach, edukatorka nauczycieli przedszkola oraz edukacji wczesnoszkolnej (szkolenia, warsztaty, konferencje). Współautorka programów nauczania, podręczników szkolnych oraz pomocy dydaktycznych w największych polskich wydawnictwach edukacyjnych (WSiP, Nowa Era, Raabe).
Zajmuje się głównie wczesną edukacją matematyczną dzieci oraz pomocą uczniom/uczennicom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Współautorka kilku ważnych książek w tej dziedzinie oraz metody „Matematyka w działaniu“, dzięki której dzieci w przyjazny sposób poznają pojęcia matematyczne. Współautorka cyklu książek dydaktycznych wydanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Prowadzi również zajęcia z nauczycielami z zakresu rozwijania myślenia komputacyjnego (podstawy programowania), pracy z dziećmi z trudnościami w uczeniu się czytania i pisania, pracy z dziećmi w klasie IV oraz wspomagania placówek edukacyjnych w rozwoju. Współpracuje z wieloma ośrodkami metodycznymi, w tym z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

dr_m_skura_220_220

Agnieszka Sojka

Dr Agnieszka Sojka – doktor nauk humanistycznych, pedagog, historyk, muzyk, manager, mediator sądowy. Absolwentka Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) a także Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni (obecnie Uniwersytet Morski), aktualnie słuchaczka podyplomowych studiów w zakresie mediacji gospodarczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Stażystka Wydziału Pedagogicznego oraz Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, podejmowała współpracę merytoryczną i organizacyjną z Polską Akademią Nauk, University of Exeter w Wielkiej Brytanii, Pädagogische Hochschule Oberösterreich w Linz w Austrii oraz Istanbul Aydin Univeritesi w Turcji.

Zainteresowania badawcze koncentruje wokół pedagogiki społecznej i kultury, edukacji muzycznej i historii muzyki, kształcenia nauczycieli a także etyki mediów i biznesu, PR, HR. Jest autorką innowacyjnych projektów z zakresu transferu wiedzy teoretycznej do biznesu zrealizowanych w środowisku biznesowym w ramach współpracy B+R podejmowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Jest autorką i współredaktorką książek na temat kultury artystycznej oraz jej roli w procesach aktywizacji społecznej i zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi a także ponad 60 artykułów poświęconych analizie różnorodnych przekazów medialnych pod kątem aksjologiczno-antopologicznym, animacji społeczno-kulturowej jako innowacyjnej metodyki angażowania jednostek i grup, również podejmujących problematykę szkoły i nauczyciela. Prowadzi warsztaty emisji głosu z dykcją i recytacją, aktywizujących metod pracy, wzmacniania procesów komunikacji i motywacji oraz kursy pedagogiczne dla różnych grup zawodowych.

dr_a_sojka_220_220

TOMASZ BERGMANN

Artysta multimedialny: fotograf, operator filmowy, muzyk, realizator video-art, reżyser awangardowych reklam i wideoklipów, performer. Jako fotograf współpracował z następującymi tytułami: Twój Styl, Playboy, Zwierciadło, Uroda, Cosmopolitan, Machina, Fluid, Elle, i inne. Dyrektor artystyczny festiwalu fotograficznego W ramach Sopotu.
W swoim portfolio ma zdjęcia Jerzego Skolimowskiego, Jerzego Stuhra, Magdaleny Różczki, Tomasza Kota, Lecha Janerki, Roberta Makłowicza, duetu Sekielski i Morozowski, Kuby Wojewódzkiego, Nergala, Reni Jusis i wielu innych. Jako twórcę wideoklipów wyróżniono go Drewnianym Yachem. Krytyka bardzo ciepło przyjęła jego projekt filmowy o Łodzi, w którym nałożył obrazy z czasów Litzmannstadt Getto i współczesnych Bałut. Jak sam mówi, jego projekty są rozproszone, jest artystą niezależnym i multimedialnym.  Współpracuje z teatrami dramatycznymi oraz awangardowymi, eksperymentuje jako performer. Współtworzony z tancerką Izabelą Chlewińską spektakl ,,DP 1” miał premierę w Tokyo,  a w 2016 został zaprezentowany dwukrotnie  na Tokyo Experimental Festiwal . W 2015 został zaproszony do udziału w fotograficznym festiwalu  Planche’s contact w Deauville z autorskim projektem  pt. „Deauville’s stories”. W czerwcu 2016 r. będzie wystawiał kolejną serię autorską we francuskim Deauville. Jako twórca video art współpracował m.in z legendarnym kompozytorem Matthew Herbertem, współtworzył również instalacje wideo do projektu „Preparation for change” na Warszawską Jesień Muzyczną.  Znany jest również jako współlider eksperymentalnej formacji muzycznej Mordy, z którą wydał 4 płyty.

wykładowcy wwsh Tomasz Bergmann

JACEK BOGUCKI

Doktor nauk humanistycznych, fotograf amator, pasjonat historii sztuki oraz minionej i współczesnej architektury. Założyciel i administrator facebook’owej grupy „Cerkwie” poświęconej polskiej i zagranicznej architekturze cerkiewnej. Autor wystawy fotografii „New York – a place apart” (listopad 2014) eksponowanej w budynku Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.

Zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień związanych z problematyką kształcenia w Polsce, Unii Europejskiej oraz USA, systemami jakości kształcenia, edukacja zdrowotną, metodologia badań społecznych oraz analizą jakościową i ilościową. Hobby: kynologia, podróże oraz fotografia.

wykładowcy wwsh Jacek Bogucki

Małgorzata Bulaszewska

Doktor nauk humanistycznych, kulturoznawca, medioznawca, członek Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Prowadzi zajęcia w szkołach wyższych z przedmiotów: Fotografia w kontekście kulturowym: moda na fotografię, fotografia mody; Reportaż fotograficzny gatunkiem dziennikarskim,  Antropologia audiowizualności, Estetyka.
Jej zainteresowania oscylują wokół potoczności myślenia o wieku użytkowników polskiej blogosfery o tematyce lifestyle’owej, stereotypów postrzeganych u producentów i użytkowników mediów społecznościowych. Bliskie są jej zagadnienia związane z archetypem Trickstera w polskiej popkulturze, a w szczególności kinematografii. Ostatnio opublikowała Blog to … blog. Analiza pojęcia w kilku wybranych perspektywach badawczych w E-gatunki.
Dziennikarz w nowej przestrzeni komunikowania, W. Godzic, Z. Bauer (red.) 2015; Sieć narzędziem przemocy w rękach Digital Natives. Popkulturowe aktywności Digital Imigrants  w polskiej blogosferze w Społeczeństwo i Gospodarka. Współczesne wyzwania i dylematy rozwojowe,  J. Bartoszewski (red.) 2015 oraz Zasiedlenie polskiej blogosfery przez digital imigrants. O cyfrowych aktywnościach popkulturowych,  “Kultura Popularna” 2015; 1(43): 114-123.

wykładowcy wwsh Małgorzata Bulaszewska

DARIUSZ CIESIELSKI

Ukończył Politechnikę Wrocławską oraz studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Marketingu. Posiada kilkunastoletnie  doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, trener, coach. Posiada certyfikaty Trener IMPACT Selling®, CoachWise Essentials Program – International Coach Federation (ICF), CoachWise Coaching Equipped (ICF) w trakcie certyfikacji, Style Kierowania – Business Centre Club & Voss+Partner  GmbH, Train the Trainer – trening kompetencji trenerskich pierwszego i drugiego stopnia.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w kierowaniu działami sprzedaży w kilku dużych organizacjach. Od kilku lat jako trener dzieli się doświadczeniem i przekazuję wiedzę, jako coach wspiera i inspiruje, a jako konsultant przeprowadza audyty, szukam lepszych rozwiązań i podpowiada. Współpracował z FPL Sp. z o.o., Benefit Systems S.A., EdisonTeam.pl, Biblioteka Analiz Sp. z o.o., Meeting Point. Prowadził szkolenia w zakresie m.in. Komunikacji interpersonalnej i zarządzania zasobami ludzkimi dla np. ORANGE, PKO BP, EGIS..  Pomysłodawca i organizator Warszawskiej Fiesty Modelarskiej – ogólnopolskiego konkursu i wystawy modeli redukcyjnych.

wykładowcy wwsh Dariusz Ciesielski

JUSTYNA DĄBROWSKA

Absolwentka studiów magisterskich w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz licznych studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki i terapii. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Zespole Szkół Specjalnych na Oddziale Młodzieżowym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Odbywała staż w Ośrodku Terapeutycznym „Goplańska” przy IPiN pracując z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi od alkoholu. Obecnie pracuje w Szkole Podstawowej jako pedagog szkolny. Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu obszarów inter- i intra-personalnych, konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, profilaktyki przemocy i agresji. Jej działalność zawodową rozszerza współpraca w ramach projektów edukacyjnych i naukowych ze Stowarzyszeniem „W stronę dziewcząt”, Fundacją Grupy Adamed, Zakładem Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami IPiN oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Obecnie swoje zainteresowania skupia wokół metod twórczej profilaktyki, m.in. teatru forum. Osoba kreatywna, otwarta na ludzi i nowe wyzwania.

justyna-dabrowska

Jan Doktór

Doktor hab., ukończył studia filozoficzne, historyk. Pracę doktorską pt. Mesjańskie nauczanie Jakuba Franka jako reakcja na kryzys religijnej tradycji osiemnastowiecznego żydostwa polskiego obronił w 1990 roku w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie (wyszła drukiem w 1991 roku pt. Jakub Frank i jego nauka). Kolokwium habilitacyjne odbył na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego w 1999 roku na podstawie monografii Śladami mesjasza-apostaty; żydowskie ruchy mesjańskie w XVII i XVIII wieku a problem konwersji (Wrocław 1998). Obecnie jest pracownikiem naukowym Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie i redaktorem naczelnym Kwartalnika Historii Żydów. Opracował i wydał rękopisy frankistowskie: Rozmaite adnotacje, przypadki, czynności i anegdoty Pańskie (Warszawa 1996) oraz Księga słów Pańskich; ezoteryczne wykłady Jakuba Franka (Warszawa 1997, 2 tomy), oraz zbiór najstarszych podań chasydzkich o założycielach chasydyzmu Sefer sziwchej Habeszt. Napisał książki: W poszukiwaniu żydowskich kryptochrześcijan; dzienniki ewangelickich misjonarzy z ich wędrówek po Rzeczypospolitej w latach 1730-1747 (Warszawa 1999), Początki chasydyzmu polskiego (Warszawa 2004).
wykładowcy wwsh Jan Doktór

BARTOSZ GŁOWACKI

Doktor socjologii, ukończył studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz studia magisterskie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadził zajęcia w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Od 2005 roku związany z Warszawską Wyższą Szkołą Humanistyczną.
Jego zainteresowania badawcze obejmują głównie zagadnienia z pogranicza kontrkultury, kultury alternatywnej i kultury popularnej. Interesują go również zagadnienia związane z Nowymi Mediami (w tym przede wszystkim etyka mediów). Od 2003 opublikował szereg rozdziałów w książkach naukowych, artykułów w czasopismach naukowych (m.in. „Kultura Współczesna”, „Stan Rzeczy”, „Studia Medioznawcze”, „Kultura-Media-Teologia”). Publikuje również artykuły popularnonaukowe (m.in. w „op. cit.”, „Zielonych Brygadach”, „Dzikim Życiu”, „Obywatelu”, „Recyklingu Idei”).
W wolnych chwilach czyta, słucha dużo muzyki i jeździ na rowerze.

wykładowcy wwsh BARTOSZ GŁOWACKI

MARCIN GRABOWIECKI

Fotograf, dziennikarz, wykładowca, miłośnik archiwów i książek fotograficznych. Absolwent Instytutu Twórczej Fotografii, Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, Czechy (2014), stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010), zwycięzca konkursu na projekt książki fotograficznej organizowanego przez Czytelnię Sztuki (2012). Współautor książki „Private Property” (2012), autor książki „Babie lato” (2013). Założyciel bloga poświęconego współczesnym książkom fotograficznym innocentcuriosity.com.

wykładowcy wwsh MARCIN GRABOWIECKI

PAWEŁ KLEIN

Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Fotografię studiował w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej, Filmowej i Telewizyjnej. Fotograf użytkowy z dwudziestoletnią praktyką, specjalizujący się w fotografii wnętrz, produktów i kulinariów, a także w fotografii korporacyjnej i portretowej. Twórca małych form filmowych, reportaży i wideoklipów. Oświetleniowiec na planach filmowych. Od jedenastu lat wykładowca historii fotografii i kreacyjnych technik oświetleniowych. Współpracownik marek Canon i Olympus, w ramach wielotematycznych warsztatów organizowanych przez markę Cyfrowe.pl.

wykładowcy wwsh Paweł Klein

Alicja Maliszewska

Doktorantka literaturoznawstwa na Wydziale Lingwistyki Stosownej Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej. Podwójny magister z Socjologii oraz Kulturoznawstwa Europy Środkowo-Wschodniej. Obecnie studentka Studium Podyplomowego „Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego” w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”.
Jej zainteresowania badawcze dotyczą socjologii etniczności, pamięci zbiorowej, metody biograficznej, tożsamości mniejszości ukraińskiej w Polsce, glottodydaktyki. Autorka artykułów naukowych w czasopismach naukowych i monografiach, m.in. „Kulturowa Przestrzeń Słowian”, „Adeptus pismo humanistów”, „Studia Wschodniosłowiańskie”, „Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog”, „Łemkowie, Bojkowie, Huculi, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa”.

wykładowcy wwsh Alicja Maliszewska

Aleksandra Opala

Absolwentka psychologii oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Pracuje jako dziennikarka, copywriter i projektuje komunikacje w mediach społecznościowych. Prowadzi zajęcia z psychologii reklamy i psychologii marketingu oraz pomaga planować karierę zawodową. W swojej pracy najbardziej lubi „konstruktywny chaos”, który sprawia, że cała grupa uczy się od siebie nawzajem. Ceni sobie momenty, kiedy studenci oddają prace projektowe, ponieważ co semestr jest nimi pozytywnie zaskoczona.

wykładowcy wwsh Aleksandra Opala

JACEK PIOTROWSKI

Ukończył Wydział Operatorski Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi. Jego pasją jest fotografia dokumentalna. Od ponad 10 lat zajmuje się fotografią inscenizowaną, przede wszystkim portretami i modą. Od 1994 roku jest stałym partnerem wydawnictwa Agora S.A. Autor wielu artystycznych sesji mody do dodatku “Gazety Wyborczej” – “Wysokie Obcasy”, a także portretów znanych Polaków i osobistości światowego kina oraz literatury, m.in. Jeana Reno i Paulo Coelho, dla magazynu “VIVA”. Zdobywca dwóch pierwszych nagród w konkursie Polskiej Fotografii Prasowej w 1996 roku w kategoriach: Ludzie/Kultura.
wykładowcy wwsh Jacek Piotrowski

Anna Małgorzata Pycka

Doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, starszy wykładowca w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa, historyk literatury, varsavianistka. Zainteresowania badawcze skupia wokół interdyscyplinarności nauk humanistycznych (dostrzega powinowactwa literatury ze sztuką, filozofią, filmem, teatrem). Popularyzując wiedzę nt. polskiej kultury, tożsamości, dziedzictwa narodowego promuje wizerunek naukowca otwartego na debatę publiczną i kulturę. Współpracując z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy i Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich zachęca do budowania tożsamości opartej na znajomości historii i rzeczowej analizie współczesności.
Autorka licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych, książek: Kreacje i poglądy Stanisława Witkiewicza na tle głosów epoki, Universitas, Kraków 2010; 150 rocznica urodzin Stefana Żeromskiego, Veda, Warszawa 2014; Powróćmy do rozmowy… 12 spotkań z Warszawą w tle, LTW, Łomianki 2015, Pod rękę z Bolesławem Prusem. Spacer po Śródmieściu, Instytut Wydawniczy Erica, Warszawa 2015; Kultura w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939), Bellona, Warszawa 2015.

wykładowcy wwsh Anna Małgorzata Pycka

Marcin Radomski

Kulturoznawca, antropolog, dziennikarz i redaktor. Absolwent kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował również Film&Media na Uniwersytecie w Amsterdamie. Ukończył studia podyplomowe „Szkoła kina. Dziennikarstwo filmowe” w Collegium Civitas. Obecnie doktorant w Instytucie Sztuki PAN, gdzie pełni również funkcję przewodniczącego Samorządu Doktorantów. Interesuje się polskim kinem po 1989 roku, zagadnieniem kina autorskiego, strategiami promocyjnymi festiwali filmowych, antropologią wizualności i nowymi mediami.
Współpracuje z TVP Kultura i TVP 2 oraz Wirtualną Polską, Onet.pl i Looped Magazine. Pracował przy organizacji wielu festiwali filmowych m.in. Tofifest, Pko Off Camerą, Cinemaforum, Warszawski Festiwal Filmowy i instytucjami: Fundacją Współpracy Polsko – Niemieckiej i Stowarzyszeniem Inicjatyw Twórczych .

wykładowcy wwsh Marcin Radomski

Aneta Siejka

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również studia podyplomowe: Kompetencje Psychologiczne i Negocjacyjne w Firmie w Szkole Głównej Handlowej. Z branżą reklamową związana od 2004 roku – obecnie zatrudniona na stanowisku Media Managera w firmie Starcom. Prowadzi zajęcia z e-marketingu, innowacyjnej promocji, planowania mediów, reklamy drukowanej oraz strategii reklamy. Pomysłodawczyni licznych reklam ambientowych, nagradzanych w prestiżowych konkursach. Podpowiada studentom jak prezentować się w mediach społecznościowych, by osiągać sukces zawodowy.

wykładowcy wwsh Aneta Siejka

Jakub Sosnowski

Magister filologii polskiej, posiada również licencjat z kulturoznawstwa. Copywriter, trener biznesu, autor dwóch blogów i trzech książek poświęconych komunikacji interpersonalnej. Współpracuje z licznymi wydawnictwami. Prowadzi zajęcia z prostych form i gatunków dziennikarskich oraz warsztaty copywriterskie. Szczególną uwagę przywiązuje do warstw tekstowych komunikatów. Jego ćwiczenia wzbogacone są o trening kreatywności.
wykładowcy wwsh Jakub Sosnowski

Szymon Szcześniak

Absolwent Instytutu Twórczej Fotografii w czeskiej Opavie. Fotograf portretowy. Reprezentuje go polski oddział Leica Gallery oraz agencja LAF. Współpracuje m.in. z Viva, Playboy, Zwierciadło, Gala, Twój Styl, Przekrój, Pani, skupiając się głównie na portretowaniu znanych osób. Prywatnie inspiruje go codzienność. Jak mówi, zarówno w pracy komercyjnej, jak i autorskiej jest pod silnym wpływem abstrakcji i surrealizmu otaczającego świata. Swoje autorskie fotografie wystawiał m.in. w Leica Gallery Solms (2012), warszawskich galeriach – Leica (2012), MELON (2009), Yours (2007) i OBOK ZPAF (2006) oraz w Port Autonome Gallery w Paryżu (2004). Autor projektów Into the Wild – portrety samotnych mieszkańców kalifornijskiej Doliny Śmierci, Egipt, Turcja, Maroko – zapis podróży po tytułowych krajach, Czy mogę panu zrobić zdjęcie – dokument o przypadkowo spotkanych mężczyznach. Dwukrotny laureat pierwszej nagrody w konkursie Izby Wydawców Prasy – GrandFront oraz m.in. Złotego Orła i Chimery. 

wykładowcy wwsh Szymon Szcześniak

ŁUKASZ WALEWSKI

Dziennikarz radiowej Trójki, specjalizujący się w sprawach zagranicznych. Prowadzi audycje “Trzecie Oblicze Dyplomacji”, czasem także “Trzy Strony Świata”, “Europa od kuchni”. Pracował jako reporter sejmowy, nadawał relacje z kilkunastu krajów świata. Autor książek “Przywitaj się z królową. Gafy, wpadki, faux-pas i inne historie” oraz “Czego królowa ci nie powie. Ambasadorowie”. Pracował w Radiu ZET, a także odbył staże w TVN24 oddział Łódź, Radio Łódź, i w hiszpańskim radiu CADENA SER.

Łukasz Walewski

WOJTEK WIETESKA

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich fotografów. Wyrósł z francuskiej szkoły fotografii reporterskiej; wypracował indywidualny styl z charakterystycznym, konceptualnym podejściem do rzeczywistości.
Swoje autorskie cykle fotograficzne wystawiał, m.in: w Starej Galerii ZPAF w Warszawie (Far West), Centrum Techniki i Sztuki Manggha w Krakowie (Tokyo), Bibliotece Zamku Królewskiego w Warszawie (Bohaterowie naszej wolności), w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie (N.Y.C.#02), w Yours Gallery w Warszawie (Stacja Warszawa, Flights 91_08), w galerii Le Guern w Warszawie (Protest 2007), w galerii Atlas Sztuki w Łodzi (Jestem z Polski), w przestrzeni miejskiej w Alejach Ujazdowskich w Warszawie (1944/70/2014), w Leica Gallery w Warszawie (Nailing Love).
Realizuje filmowe i fotograficzne kampanie reklamowe i społeczne; a także projekty dla instytucji państwowych i prywatnych. Publikuje w prasie. Jest autorem albumów i książek fotograficznych.
Fotografie Wojtka Wieteski znajdują się w publicznych i prywatnych kolekcjach w Polsce, Francji, Japonii, Norwegii, Niemczech, Szwajcarii, Szwecji i Stanach Zjednoczonych.
Studiował na Wydziale Operatorskim i Realizacji TV w PWSFTviT w Łodzi (doktorat w 2015 roku), a także historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Paryż SorbonaIV. Wykładał w EAF i Akademii Teatralnej w Warszawie oraz w PWSFTviT w Łodzi.

wykładowcy wwsh Wojtek Wieteska

KONRAD J. ZARĘBSKI

Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu. Muzyk z zamiłowania i filmowiec od 1972 r. Autor i wydawca kilkunastu książek związanych z kinematografią. Jest członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich oraz Polskiej Akademii Filmowej, a także ekspertem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Prowadzi zajęcia z  Organizacji produkcji filmowo-telewizyjnej. Jego motto życiowe to „chwytaj dzień i korzystaj z chwili, jak najmniej ufając przyszłości”.

wykładowcy wwsh KONRAD J. ZARĘBSKI

BOHDAN GAWROŃSKI

Redaktor i wydawca, ponad dwadzieścia lat praktyki w mediach prasowych, m.in. w zarządach spółek medialnych: Infor Biznes („Dziennik Gazeta Prawna”), Manager Media (miesięcznik „Manager Magazin”), wcześniej dyrektor-redaktor naczelny w Polskiej Agencji Informacyjnej. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu psychologii biznesu (Akademia Koźmińskiego), zarządzania (Nottingham Trent University/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), studiów magisterskich z zakresu pedagogiki (Uniwersytet Warszawski). Autor koncepcji wizualnych i scenariuszy ikonograficznych albumów biograficznych (m.in. Stefan Żeromski, 2014, Witkacy, 2015, Henryk Sienkiewicz, 2017). Prowadzi zajęcia z historii mediów, reklamy i dziennikarstwa oraz dotyczące gatunków dziennikarskich i formatów medialnych.

bog_400_400

Marta Kochanek

Doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie pedagogiki, trenerka umiejętności poznawczych, redaktorka prowadząca “Ruchu Pedagogicznego”. Od roku 2016 związana z WWSH jako pracownik dydaktyczny. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół pedagogiki inspirowanej personalizmem i egzystencjalizmem, a także współczesnych dróg i możliwości rozwoju pedagogiki kultury. Obecnie prowadzi badania dotyczące aktualności personalizmu w okresie rozwoju cywilizacji technicznej i przenikania się kultur.

Autorka książki „Olśnienie i odwaga. Piękno jako kategoria pedagogiczna” oraz artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących związku piękna i wychowania. W przeszłości redaktorka w wydawnictwie i koordynatorka projektów w organizacjach pozarządowych.

Miłośniczka literatury pięknej, architektury wnętrz, filmu i seriali, piękna natury i popularnonaukowych książek o astronomii.

mk_480_480