BONIA BARZYCKA-BOGDANIK

Ukończyła trzy kierunki studiów: Aktorstwo, Komunikacja międzykulturowa, Produkcja telewizyjna i filmowa. Od ponad 10 lat pracuje w telewizji, jako producentka, dziennikarka i reżyser programów telewizyjnych. Ponadto pracuje w branży reklamowej oraz w teatrze. Prowadzi przedmioty Reklama audiowizualna oraz Gatunki filmowe i telewizyjne. Jej zajęcia są strategiczne i kreatywne, a ich celem jest przygotowanie studentów do samodzielnego tworzenia każdego z elementów reklamy.

wykładowcy wwsh BONIA BARZYCKA-BOGDANIK

TOMASZ BERGMANN

Artysta multimedialny: fotograf, operator filmowy, muzyk, realizator video-art, reżyser awangardowych reklam i wideoklipów, performer. Jako fotograf współpracował z następującymi tytułami: Twój Styl, Playboy, Zwierciadło, Uroda, Cosmopolitan, Machina, Fluid, Elle, i inne. Dyrektor artystyczny festiwalu fotograficznego W ramach Sopotu.
W swoim portfolio ma zdjęcia Jerzego Skolimowskiego, Jerzego Stuhra, Magdaleny Różczki, Tomasza Kota, Lecha Janerki, Roberta Makłowicza, duetu Sekielski i Morozowski, Kuby Wojewódzkiego, Nergala, Reni Jusis i wielu innych. Jako twórcę wideoklipów wyróżniono go Drewnianym Yachem. Krytyka bardzo ciepło przyjęła jego projekt filmowy o Łodzi, w którym nałożył obrazy z czasów Litzmannstadt Getto i współczesnych Bałut. Jak sam mówi, jego projekty są rozproszone, jest artystą niezależnym i multimedialnym.  Współpracuje z teatrami dramatycznymi oraz awangardowymi, eksperymentuje jako performer. Współtworzony z tancerką Izabelą Chlewińską spektakl ,,DP 1” miał premierę w Tokyo,  a w 2016 został zaprezentowany dwukrotnie  na Tokyo Experimental Festiwal . W 2015 został zaproszony do udziału w fotograficznym festiwalu  Planche’s contact w Deauville z autorskim projektem  pt. „Deauville’s stories”. W czerwcu 2016 r. będzie wystawiał kolejną serię autorską we francuskim Deauville. Jako twórca video art współpracował m.in z legendarnym kompozytorem Matthew Herbertem, współtworzył również instalacje wideo do projektu „Preparation for change” na Warszawską Jesień Muzyczną.  Znany jest również jako współlider eksperymentalnej formacji muzycznej Mordy, z którą wydał 4 płyty.

wykładowcy wwsh Tomasz Bergmann

JACEK BOGUCKI

Doktor nauk humanistycznych, fotograf amator, pasjonat historii sztuki oraz minionej i współczesnej architektury. Założyciel i administrator facebook’owej grupy „Cerkwie” poświęconej polskiej i zagranicznej architekturze cerkiewnej. Autor wystawy fotografii „New York – a place apart” (listopad 2014) eksponowanej w budynku Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.

Zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień związanych z problematyką kształcenia w Polsce, Unii Europejskiej oraz USA, systemami jakości kształcenia, edukacja zdrowotną, metodologia badań społecznych oraz analizą jakościową i ilościową. Hobby: kynologia, podróże oraz fotografia.

wykładowcy wwsh Jacek Bogucki

Małgorzata Bulaszewska

Doktor nauk humanistycznych, kulturoznawca, medioznawca, członek Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Prowadzi zajęcia w szkołach wyższych z przedmiotów: Fotografia w kontekście kulturowym: moda na fotografię, fotografia mody; Reportaż fotograficzny gatunkiem dziennikarskim,  Antropologia audiowizualności, Estetyka.
Jej zainteresowania oscylują wokół potoczności myślenia o wieku użytkowników polskiej blogosfery o tematyce lifestyle’owej, stereotypów postrzeganych u producentów i użytkowników mediów społecznościowych. Bliskie są jej zagadnienia związane z archetypem Trickstera w polskiej popkulturze, a w szczególności kinematografii. Ostatnio opublikowała Blog to … blog. Analiza pojęcia w kilku wybranych perspektywach badawczych w E-gatunki.
Dziennikarz w nowej przestrzeni komunikowania, W. Godzic, Z. Bauer (red.) 2015; Sieć narzędziem przemocy w rękach Digital Natives. Popkulturowe aktywności Digital Imigrants  w polskiej blogosferze w Społeczeństwo i Gospodarka. Współczesne wyzwania i dylematy rozwojowe,  J. Bartoszewski (red.) 2015 oraz Zasiedlenie polskiej blogosfery przez digital imigrants. O cyfrowych aktywnościach popkulturowych,  “Kultura Popularna” 2015; 1(43): 114-123.

wykładowcy wwsh Małgorzata Bulaszewska

DARIUSZ CIESIELSKI

Ukończył Politechnikę Wrocławską oraz studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Marketingu. Posiada kilkunastoletnie  doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, trener, coach. Posiada certyfikaty Trener IMPACT Selling®, CoachWise Essentials Program – International Coach Federation (ICF), CoachWise Coaching Equipped (ICF) w trakcie certyfikacji, Style Kierowania – Business Centre Club & Voss+Partner  GmbH, Train the Trainer – trening kompetencji trenerskich pierwszego i drugiego stopnia.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w kierowaniu działami sprzedaży w kilku dużych organizacjach. Od kilku lat jako trener dzieli się doświadczeniem i przekazuję wiedzę, jako coach wspiera i inspiruje, a jako konsultant przeprowadza audyty, szukam lepszych rozwiązań i podpowiada. Współpracował z FPL Sp. z o.o., Benefit Systems S.A., EdisonTeam.pl, Biblioteka Analiz Sp. z o.o., Meeting Point. Prowadził szkolenia w zakresie m.in. Komunikacji interpersonalnej i zarządzania zasobami ludzkimi dla np. ORANGE, PKO BP, EGIS..  Pomysłodawca i organizator Warszawskiej Fiesty Modelarskiej – ogólnopolskiego konkursu i wystawy modeli redukcyjnych.

wykładowcy wwsh Dariusz Ciesielski

JUSTYNA DĄBROWSKA

Absolwentka studiów magisterskich w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz licznych studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki i terapii. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Zespole Szkół Specjalnych na Oddziale Młodzieżowym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Odbywała staż w Ośrodku Terapeutycznym „Goplańska” przy IPiN pracując z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi od alkoholu. Obecnie pracuje w Szkole Podstawowej jako pedagog szkolny. Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu obszarów inter- i intra-personalnych, konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, profilaktyki przemocy i agresji. Jej działalność zawodową rozszerza współpraca w ramach projektów edukacyjnych i naukowych ze Stowarzyszeniem „W stronę dziewcząt”, Fundacją Grupy Adamed, Zakładem Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami IPiN oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Obecnie swoje zainteresowania skupia wokół metod twórczej profilaktyki, m.in. teatru forum. Osoba kreatywna, otwarta na ludzi i nowe wyzwania.

justyna-dabrowska

Jan Doktór

Doktor hab., ukończył studia filozoficzne, historyk. Pracę doktorską pt. Mesjańskie nauczanie Jakuba Franka jako reakcja na kryzys religijnej tradycji osiemnastowiecznego żydostwa polskiego obronił w 1990 roku w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie (wyszła drukiem w 1991 roku pt. Jakub Frank i jego nauka). Kolokwium habilitacyjne odbył na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego w 1999 roku na podstawie monografii Śladami mesjasza-apostaty; żydowskie ruchy mesjańskie w XVII i XVIII wieku a problem konwersji (Wrocław 1998). Obecnie jest pracownikiem naukowym Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie i redaktorem naczelnym Kwartalnika Historii Żydów. Opracował i wydał rękopisy frankistowskie: Rozmaite adnotacje, przypadki, czynności i anegdoty Pańskie (Warszawa 1996) oraz Księga słów Pańskich; ezoteryczne wykłady Jakuba Franka (Warszawa 1997, 2 tomy), oraz zbiór najstarszych podań chasydzkich o założycielach chasydyzmu Sefer sziwchej Habeszt. Napisał książki: W poszukiwaniu żydowskich kryptochrześcijan; dzienniki ewangelickich misjonarzy z ich wędrówek po Rzeczypospolitej w latach 1730-1747 (Warszawa 1999), Początki chasydyzmu polskiego (Warszawa 2004).
wykładowcy wwsh Jan Doktór

BARTOSZ GŁOWACKI

Doktor socjologii, ukończył studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz studia magisterskie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadził zajęcia w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Od 2005 roku związany z Warszawską Wyższą Szkołą Humanistyczną.
Jego zainteresowania badawcze obejmują głównie zagadnienia z pogranicza kontrkultury, kultury alternatywnej i kultury popularnej. Interesują go również zagadnienia związane z Nowymi Mediami (w tym przede wszystkim etyka mediów). Od 2003 opublikował szereg rozdziałów w książkach naukowych, artykułów w czasopismach naukowych (m.in. „Kultura Współczesna”, „Stan Rzeczy”, „Studia Medioznawcze”, „Kultura-Media-Teologia”). Publikuje również artykuły popularnonaukowe (m.in. w „op. cit.”, „Zielonych Brygadach”, „Dzikim Życiu”, „Obywatelu”, „Recyklingu Idei”).
W wolnych chwilach czyta, słucha dużo muzyki i jeździ na rowerze.

wykładowcy wwsh BARTOSZ GŁOWACKI

MARCIN GRABOWIECKI

Fotograf, dziennikarz, wykładowca, miłośnik archiwów i książek fotograficznych. Absolwent Instytutu Twórczej Fotografii, Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, Czechy (2014), stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010), zwycięzca konkursu na projekt książki fotograficznej organizowanego przez Czytelnię Sztuki (2012). Współautor książki „Private Property” (2012), autor książki „Babie lato” (2013). Założyciel bloga poświęconego współczesnym książkom fotograficznym innocentcuriosity.com.

wykładowcy wwsh MARCIN GRABOWIECKI

PAWEŁ KLEIN

Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Fotografię studiował w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej, Filmowej i Telewizyjnej. Fotograf użytkowy z dwudziestoletnią praktyką, specjalizujący się w fotografii wnętrz, produktów i kulinariów, a także w fotografii korporacyjnej i portretowej. Twórca małych form filmowych, reportaży i wideoklipów. Oświetleniowiec na planach filmowych. Od jedenastu lat wykładowca historii fotografii i kreacyjnych technik oświetleniowych. Współpracownik marek Canon i Olympus, w ramach wielotematycznych warsztatów organizowanych przez markę Cyfrowe.pl.

wykładowcy wwsh Paweł Klein

PIOTR KOPIK

Artysta sztuk wizualnych i multimedialnych. Absolwent malarstwa oraz doktorant sztuki mediów w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Związany z wideo, animacją, rysunkiem, malarstwem i filmem. Uczy programów Autodesk Maya i Photoshop. Jego zaletą jest umiejętność wprowadzenia studentów do skomplikowanej pracy w 3D w przystępny sposób.
KOPIK

Alicja Maliszewska

Doktorantka literaturoznawstwa na Wydziale Lingwistyki Stosownej Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej. Podwójny magister z Socjologii oraz Kulturoznawstwa Europy Środkowo-Wschodniej. Obecnie studentka Studium Podyplomowego „Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego” w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”.
Jej zainteresowania badawcze dotyczą socjologii etniczności, pamięci zbiorowej, metody biograficznej, tożsamości mniejszości ukraińskiej w Polsce, glottodydaktyki. Autorka artykułów naukowych w czasopismach naukowych i monografiach, m.in. „Kulturowa Przestrzeń Słowian”, „Adeptus pismo humanistów”, „Studia Wschodniosłowiańskie”, „Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog”, „Łemkowie, Bojkowie, Huculi, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa”.

wykładowcy wwsh Alicja Maliszewska

Aleksandra Opala

Absolwentka psychologii oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Pracuje jako dziennikarka, copywriter i projektuje komunikacje w mediach społecznościowych. Prowadzi zajęcia z psychologii reklamy i psychologii marketingu oraz pomaga planować karierę zawodową. W swojej pracy najbardziej lubi „konstruktywny chaos”, który sprawia, że cała grupa uczy się od siebie nawzajem. Ceni sobie momenty, kiedy studenci oddają prace projektowe, ponieważ co semestr jest nimi pozytywnie zaskoczona.

wykładowcy wwsh Aleksandra Opala

JACEK PIOTROWSKI

Ukończył Wydział Operatorski Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi. Jego pasją jest fotografia dokumentalna. Od ponad 10 lat zajmuje się fotografią inscenizowaną, przede wszystkim portretami i modą. Od 1994 roku jest stałym partnerem wydawnictwa Agora S.A. Autor wielu artystycznych sesji mody do dodatku “Gazety Wyborczej” – “Wysokie Obcasy”, a także portretów znanych Polaków i osobistości światowego kina oraz literatury, m.in. Jeana Reno i Paulo Coelho, dla magazynu “VIVA”. Zdobywca dwóch pierwszych nagród w konkursie Polskiej Fotografii Prasowej w 1996 roku w kategoriach: Ludzie/Kultura.
wykładowcy wwsh Jacek Piotrowski

Anna Małgorzata Pycka

Doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, starszy wykładowca w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa, historyk literatury, varsavianistka. Zainteresowania badawcze skupia wokół interdyscyplinarności nauk humanistycznych (dostrzega powinowactwa literatury ze sztuką, filozofią, filmem, teatrem). Popularyzując wiedzę nt. polskiej kultury, tożsamości, dziedzictwa narodowego promuje wizerunek naukowca otwartego na debatę publiczną i kulturę. Współpracując z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy i Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich zachęca do budowania tożsamości opartej na znajomości historii i rzeczowej analizie współczesności.
Autorka licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych, książek: Kreacje i poglądy Stanisława Witkiewicza na tle głosów epoki, Universitas, Kraków 2010; 150 rocznica urodzin Stefana Żeromskiego, Veda, Warszawa 2014; Powróćmy do rozmowy… 12 spotkań z Warszawą w tle, LTW, Łomianki 2015, Pod rękę z Bolesławem Prusem. Spacer po Śródmieściu, Instytut Wydawniczy Erica, Warszawa 2015; Kultura w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939), Bellona, Warszawa 2015.

wykładowcy wwsh Anna Małgorzata Pycka

Marcin Radomski

Kulturoznawca, antropolog, dziennikarz i redaktor. Absolwent kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował również Film&Media na Uniwersytecie w Amsterdamie. Ukończył studia podyplomowe „Szkoła kina. Dziennikarstwo filmowe” w Collegium Civitas. Obecnie doktorant w Instytucie Sztuki PAN, gdzie pełni również funkcję przewodniczącego Samorządu Doktorantów. Interesuje się polskim kinem po 1989 roku, zagadnieniem kina autorskiego, strategiami promocyjnymi festiwali filmowych, antropologią wizualności i nowymi mediami.
Współpracuje z TVP Kultura i TVP 2 oraz Wirtualną Polską, Onet.pl i Looped Magazine. Pracował przy organizacji wielu festiwali filmowych m.in. Tofifest, Pko Off Camerą, Cinemaforum, Warszawski Festiwal Filmowy i instytucjami: Fundacją Współpracy Polsko – Niemieckiej i Stowarzyszeniem Inicjatyw Twórczych .

wykładowcy wwsh Marcin Radomski

Aneta Siejka

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również studia podyplomowe: Kompetencje Psychologiczne i Negocjacyjne w Firmie w Szkole Głównej Handlowej. Z branżą reklamową związana od 2004 roku – obecnie zatrudniona na stanowisku Media Managera w firmie Starcom. Prowadzi zajęcia z e-marketingu, innowacyjnej promocji, planowania mediów, reklamy drukowanej oraz strategii reklamy. Pomysłodawczyni licznych reklam ambientowych, nagradzanych w prestiżowych konkursach. Podpowiada studentom jak prezentować się w mediach społecznościowych, by osiągać sukces zawodowy.

wykładowcy wwsh Aneta Siejka

Jakub Sosnowski

Magister filologii polskiej, posiada również licencjat z kulturoznawstwa. Copywriter, trener biznesu, autor dwóch blogów i trzech książek poświęconych komunikacji interpersonalnej. Współpracuje z licznymi wydawnictwami. Prowadzi zajęcia z prostych form i gatunków dziennikarskich oraz warsztaty copywriterskie. Szczególną uwagę przywiązuje do warstw tekstowych komunikatów. Jego ćwiczenia wzbogacone są o trening kreatywności.
wykładowcy wwsh Jakub Sosnowski

MATEUSZ STRYJECKI

Magister sztuki, ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Malarz, nauczyciel rysunku i malarstwa, wykładowca grafiki i projektowania, projektant wydawniczy, graficzny i reklamowy, projektant 3D,  ilustrator. Prowadzi zajęcia z projektowania graficznego oraz kompozycji brył i płaszczyzn. Współpracuje z każdym studentem indywidualnie i stara się dzielić swoimi doświadczeniami na partnerskich zasadach. Wierzy, że dzięki temu jego uczniowie otwierają się i uwalniają swoją kreatywność.

wykładowcy wwsh MATEUSZ STRYJECKI

Szymon Szcześniak

Absolwent Instytutu Twórczej Fotografii w czeskiej Opavie. Fotograf portretowy. Reprezentuje go polski oddział Leica Gallery oraz agencja LAF. Współpracuje m.in. z Viva, Playboy, Zwierciadło, Gala, Twój Styl, Przekrój, Pani, skupiając się głównie na portretowaniu znanych osób. Prywatnie inspiruje go codzienność. Jak mówi, zarówno w pracy komercyjnej, jak i autorskiej jest pod silnym wpływem abstrakcji i surrealizmu otaczającego świata. Swoje autorskie fotografie wystawiał m.in. w Leica Gallery Solms (2012), warszawskich galeriach – Leica (2012), MELON (2009), Yours (2007) i OBOK ZPAF (2006) oraz w Port Autonome Gallery w Paryżu (2004). Autor projektów Into the Wild – portrety samotnych mieszkańców kalifornijskiej Doliny Śmierci, Egipt, Turcja, Maroko – zapis podróży po tytułowych krajach, Czy mogę panu zrobić zdjęcie – dokument o przypadkowo spotkanych mężczyznach. Dwukrotny laureat pierwszej nagrody w konkursie Izby Wydawców Prasy – GrandFront oraz m.in. Złotego Orła i Chimery. 

wykładowcy wwsh Szymon Szcześniak

ŁUKASZ WALEWSKI

Dziennikarz radiowej Trójki, specjalizujący się w sprawach zagranicznych. Prowadzi audycje “Trzecie Oblicze Dyplomacji”, czasem także “Trzy Strony Świata”, “Europa od kuchni”. Pracował jako reporter sejmowy, nadawał relacje z kilkunastu krajów świata. Autor książek “Przywitaj się z królową. Gafy, wpadki, faux-pas i inne historie” oraz “Czego królowa ci nie powie. Ambasadorowie”. Pracował w Radiu ZET, a także odbył staże w TVN24 oddział Łódź, Radio Łódź, i w hiszpańskim radiu CADENA SER.

Łukasz Walewski

WOJTEK WIETESKA

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich fotografów. Wyrósł z francuskiej szkoły fotografii reporterskiej; wypracował indywidualny styl z charakterystycznym, konceptualnym podejściem do rzeczywistości.
Swoje autorskie cykle fotograficzne wystawiał, m.in: w Starej Galerii ZPAF w Warszawie (Far West), Centrum Techniki i Sztuki Manggha w Krakowie (Tokyo), Bibliotece Zamku Królewskiego w Warszawie (Bohaterowie naszej wolności), w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie (N.Y.C.#02), w Yours Gallery w Warszawie (Stacja Warszawa, Flights 91_08), w galerii Le Guern w Warszawie (Protest 2007), w galerii Atlas Sztuki w Łodzi (Jestem z Polski), w przestrzeni miejskiej w Alejach Ujazdowskich w Warszawie (1944/70/2014), w Leica Gallery w Warszawie (Nailing Love).
Realizuje filmowe i fotograficzne kampanie reklamowe i społeczne; a także projekty dla instytucji państwowych i prywatnych. Publikuje w prasie. Jest autorem albumów i książek fotograficznych.
Fotografie Wojtka Wieteski znajdują się w publicznych i prywatnych kolekcjach w Polsce, Francji, Japonii, Norwegii, Niemczech, Szwajcarii, Szwecji i Stanach Zjednoczonych.
Studiował na Wydziale Operatorskim i Realizacji TV w PWSFTviT w Łodzi (doktorat w 2015 roku), a także historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Paryż SorbonaIV. Wykładał w EAF i Akademii Teatralnej w Warszawie oraz w PWSFTviT w Łodzi.

wykładowcy wwsh Wojtek Wieteska

Sławomir Wojtkowski

Dyrektor Warszawskiej Szkoły Reklamy. Wykładowca i trener prowadzący zajęcia i szkolenia z zakresu komunikacji marketingowej. Przedmiotem jego szczególnych zainteresowań, ale i osobistą słabością, jest reklama prasowa, którą zajmuje się od ponad 15 lat. Pionier badań z zakresu struktury i percepcji reklamy drukowanej, wieloletni pracownik koncernów prasowych, m.in. Jürg Marquard Press (Przegląd Sportowy, Express, Sztandar) i wydawnictwa Infor (Marketing w praktyce, Manager). Konsultant i recenzent prac dyplomowych i naukowych z dziedziny reklamy (m.in. w warszawskiej ASP) i biegły sądowy w tej dziedzinie.

wykładowcy wwsh Sławomir Wojtkowski

KONRAD J. ZARĘBSKI

Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu. Muzyk z zamiłowania i filmowiec od 1972 r. Autor i wydawca kilkunastu książek związanych z kinematografią. Jest członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich oraz Polskiej Akademii Filmowej, a także ekspertem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Prowadzi zajęcia z  Organizacji produkcji filmowo-telewizyjnej. Jego motto życiowe to „chwytaj dzień i korzystaj z chwili, jak najmniej ufając przyszłości”.

wykładowcy wwsh KONRAD J. ZARĘBSKI

ADAM ZIĘCINA

Ukończył Wyższą Szkołę Sztuki i Projektowania w Łodzi, otrzymał tytuł magistra na Wydziale Filmu i Fotografii, jest także absolwentem Warszawskiej Szkoły Reklamy, którą zna i traktuje jak swój drugi dom. Na co dzień prowadzi własną działalność związaną z filmem. Twierdzi, że uczelnia to miejsce dla osób, które są aktywne i nie boją się przekraczać granic.

ADAM ZIĘCINA wykładowcy wwsh