Skip to content
+48 690 890 760
Unia EuropejskaUnia EuropejskaAAA
  • Polski
  • English

Zapytania ofertowe

Rekrutacja trwa!

Poniżej znajdują się informacje dotyczące naszych projektów.

Warszawa, 09.04.2021 r.

Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa zaprasza do złożenia oferty na dostawę 6 sztuk interaktywnych ekranów biznesowych dla Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa, dotyczy projektu: „Uczelnia otwarta dla wszystkich”, numer: POWR.03.05.00-00-A041/20, realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Humanistyczną im. Bolesława Prusa, działanie 3.5 (Kompleksowe programy szkół wyższych), Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Oferta winna zawierać cenę brutto za realizację zamówienia wskazanego powyżej.

Maksymalny termin składania ofert – 16.04.2021 r., bezpośrednio w Rektoracie Uczelni, 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest dostępny pod adresem wskazanym powyżej.

Pytania związane z przedmiotowym zamówieniem należy kierować do Pani Małgorzaty Pytel – Dyrektor Biura Rektora i administracji, tel.: +48 512 575 932, mail: malgorzata.pytel@wwsh.edu.pl.